Main content

Maatregelen voor werving meer zorgpersoneel

Nieuws

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen weer aan de slag in de zorg. Zij hoeven zich, bij wijze van uitzondering, niet opnieuw in het register in te schrijven. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten. Het is één van de maatregelen die genomen worden om meer mensen aan het werk te zetten in de zorg, om de corona-uitbraak te kunnen bestrijden.

Herregistratie BIG

De maatregel van de minister is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader order. Daarnaast schort Bruins de herregistratie-verplichting op voor alle zogeheten artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen zich niet opnieuw hoeven te registreren. Herregistratie is normaal gesproken elke vijf jaar verplicht. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen, aldus het ministerie van VWS.

Extra zorgpersoneel

Een andere maatregel om meer mensen in de zorg aan het werk te zetten, neemt Medisch Contact. Het vakblad heeft een speciaal vacatureplatform gelanceerd vanwege de vraag naar extra zorgpersoneel. Zorginstellingen kunnen op Gezondheidszorgbanen.nl/covid19 gratis vacatures plaatsen voor extra personeel. Het vacatureplatform is een initiatief van Medisch Contact, De Geneeskundestudent, KNMG, Cross Media Nederland en IT-partner Blue Skies Information Services. Door gebruik te maken van bestaande infrastructuur willen de initiatiefnemers naar eigen zeggen “op een georganiseerde manier personeelstekorten in de zorg gedurende de SARS-CoV-2-epidemie terugdringen”.

Zorgmedewerkers

Ook voor zorgmedewerkers die gepensioneerd zijn of om een andere reden niet meer in de zorg werken, is een platform opgericht: Extrahandenvoordezorg.nl. Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van VWS. Er wordt bewust gebruik gemaakt van alle gerelateerde bestaande structuren, waaronder de inzet van het ROAZ. Om de zorginstellingen hierbij zo veel mogelijk te ontlasten en vraag en aanbod zo goed mogelijk te verdelen, vragen we alle NVZ-leden zich aan te sluiten bij extrahandenvoordezorg.nl.

Besmettingsrisico

Via de centrale database die geopend is, worden vraag en aanbod zo goed mogelijk aan elkaar gekoppeld. Een team in de regio zorgt ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn, en waar ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen. Inmiddels hebben zich duizenden mensen aangemeld op het platform.

Neem voor meer informatie over Extrahandenindezorg.nl contact op met Sabine Scheer.

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over arbeidsmarkt