Main content

Looncomponenten met terugwerkende kracht uitbetaald aan medisch specialisten

Nieuws

De looncomponenten uit de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) worden in december 2020 met terugwerkende kracht uitbetaald aan de medisch specialisten in dienstverband. Dat heeft het NVZ-bestuur besloten. Het betreft de volgende onderdelen:

  • De eenmalige uitkering van €1.200 bruto op basis van een voltijd dienstverband (voor medewerkers die op 1 april 2019 en op 1 december 2019 aaneengesloten in dienst zijn geweest);
  • De salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 verhoogd met 4% plus €37 bruto per maand op basis van een voltijd dienstverband;
  • De salarissen worden per 1 januari 2021 verhoogd met €116 bruto per maand op basis van een voltijd dienstverband.
     

De aangepaste salaristabellen vind je hier (pdf).
 
Tijdens de bestuursvergadering van 18 december staan de overige onderwerpen uit de AMS-besprekingen op de agenda: arbeidsduur, veilig en gezond werken/levensfasebeleid en de positionering van de medisch specialist in dienstverband. 

Besprekingen LAD en FMS

In de tussentijd zijn de besprekingen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in volle gang en wordt op deelonderwerpen in werkgroepverband gesproken. De uitkomsten van deze besprekingen zullen eveneens ter definitieve accordering aan het NVZ-bestuur worden voorgelegd. Er wordt naar gestreefd om voor het einde van dit jaar tot een algeheel akkoord met de LAD en de FMS te komen. 

Kijk voor meer informatie op cao-ziekenhuizen.nl.