Main content

Landelijke aanpak zorg voor coronapatiënten op stoom

Nieuws

De landelijke organisatie van de coronazorg is vier weken na de eerste besmetting met het virus in Nederland enorm opgeschaald. Het RIVM geeft inhoudelijke adviezen en richtlijnen af en publiceert dagelijks een update over het aantal patiënten in Nederland. De bestaande ROAZ-structuur (Regionaal Overleg Acute Zorg) is verstevigd en verder geactiveerd. De knelpunten op het terrein van het aantal beschikbare (IC-)bedden, specifieke hulpmiddelen en IC-geneesmiddelen worden inmiddels voortvarend opgepakt via drie nieuwe coördinatiepunten.

Beschikbaarheid IC-geneesmiddelen  

De beschikbaarheid van een aantal geneesmiddelen op de IC staat onder druk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het geneesmiddel propofol, waarmee coronapatiënten in slaap worden gehouden. Vanaf deze week coördineert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen landelijk. Het coördinatiepunt van de NVZA onderhoudt frequent contact met ziekenhuisapotheken en groothandels om een actueel beeld te houden van de medicijnvoorraad en grondstoffen voor geneesmiddelen. Ook beoordeelt het coördinatiepunt of ziekenhuisapotheken zelf medicatie kunnen bereiden voor de coronapatiënten op de intensive care.

Continuïteit van zorg

De NVZ maakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met zorgverzekeraars afspraken over de continuïteit van zorg op de korte en lange termijn. De aanpak van Corona kost heel veel geld. Gezamenlijk maken de NVZ, NFU en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken om te voorkomen dat zorgaanbieders in de financiële problemen raken. Het vormgeven van de afspraken duurt nog een aantal weken. Wel heeft ZN aangegeven ervoor te gaan zorgen dat de continuïteit van zorgaanbieders gewaarborgd is.

Uitbreiding naar 2400 IC-bedden

Sinds vorige week monitort en coördineert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de spreiding van corona- en andere acute patiënten over de ziekenhuizen. Het LCPS steunt hierbij op de bestaande ROAZ-structuur. De 11 ROAZ’en beschikken allen over een regiocoördinator. De regiocoördinator vormt de schakel tussen de ROAZ-regio en het LCPS. Alle ziekenhuizen leveren enkele keren per dag informatie aan over de beschikbare klinische en IC-capaciteit. De NVZ, NFU en ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben onlangs de ziekenhuizen opgeroepen om de klinische- en IC-capaciteit maximaal uit te breiden en de noodzakelijke informatiesystemen hiervoor te gebruiken. Naar verwachting kan eind deze week een uitbreiding naar 2400 IC-bedden gerealiseerd worden.

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Een team van professionals uit ziekenhuizen, leveranciers en producenten werkt sinds kort samen binnen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LHC) om medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt in te kopen. Dit betreft onder andere mondkapjes, beschermingsbrillen, schorten, diagnostische testen, handschoenen en beademingsapparatuur. Het LCH hanteert de richtlijnen van het RIVM om te zorgen dat de ingekochte materialen veilig zijn. Het LCH draagt bovendien zorg voor de verspreiding van de hulpmiddelen.

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.