Main content

Lancering en webinar Praktijkplan Beeldbellen

Nieuws

Beeldbellen krijgt in steeds meer ziekenhuizen voet aan de grond, maar hoe krijgt het een structurele plek in bestaande poliprocessen? Hoe is beeldbellen te combineren met fysieke consulten, welke overwegingen spelen daarbij een rol en waar moet je rekening mee houden? De antwoorden op deze vragen staan in het Praktijkplan Beeldbellen, dat het programma Digitale Zorg van de NVZ vandaag lanceert.

Handvatten

Het plan bevat tal van handvatten, tips en waarschuwingen voor valkuilen bij het gebruik van videoconsulten. Het behandelt een breed spectrum aan onderwerpen. Van het bepalen wanneer en voor wie videoconsulten geschikt zijn, de communicatie erover, het plannen, organiseren en opschalen van beeldbellen tot en met de afronding van het videoconsult en het monitoren en evalueren van deze vorm van zorg. Het Praktijkplan Beeldbellen is ontwikkeld aan de hand van ervaringen uit 8 NVZ-lidinstellingen.

Checklists

Om het plan helemaal compleet te maken, kent het 2 bijlagen: de Checklist techniek beeldbellen en de Checklist opschalen beeldbellen. Deze laatste checklist brengt in kaart wat moet worden geregeld als je het beeldbellen opschaalt na een pilot. Ze is bedoeld voor projectleiders en informatiemanagers, maar ook voor de raad van bestuur in de rol van opdrachtgever. In de Checklist techniek beeldbellen staan tips en valkuilen die projectleiders, leidinggevenden en informatiemanagers kunnen gebruiken in het gesprek met de ICT-afdeling.

Webinar

Op dinsdag 19 april van 12.15-13.00 uur is er een lunchwebinar waarin we het praktijkplan en de 2 checklists kort toegelichten. Dat gebeurt onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden: 2 ziekenhuizen vertellen over hun aanpak en ervaringen. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen en te reageren. Het webinar is vooral interessant voor zorgprofessionals, managers poliklinieken, projectleiders en informatiemanagers.

Info en aanmelden

Wil je meer informatie over het webinar? Stuur een e-mail naar digitalezorg@nvz-ziekenhuizen.nl, of meld je direct aan.

Programma Digitale Zorg

Het programma Digitale Zorg van de NVZ stimuleert en ondersteunt de transformatie van ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg. Een van de belangrijkste pijlers is om minder fysieke poli te realiseren met digitale zorg. De ambitie voor dit jaar is 30% van de poliklinische zorg dichtbij de patiënt met digitale zorg te realiseren.
 

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg