Main content

Kwaliteitsregistraties: noodzakelijk en veilig

Nieuws

Om in de Nederlandse ziekenhuizen de beste zorg aan de patiënt te blijven bieden, is inzicht in kwaliteit nodig. Daarom nemen ziekenhuizen deel aan kwaliteitsregistraties. 

In Nederland bestaan er meer dan 100 kwaliteitsregistraties. Op basis van deze kwaliteitsinformatie is het voor ziekenhuizen en medisch specialisten mogelijk om van elkaar te leren en de zorg te verbeteren. Voor patiënten is het makkelijker om de juiste keuzes te maken. 

MRDM in de media 

De kwaliteitsregistraties mogen zelf geen persoonsgegevens verwerken. Daarom contracteren zij voor deze taak gegevensverwerkers, zoals MRDM, om de techniek te regelen en de data te bewerken. In de media is onrust ontstaan over de wijze waarop MRDM de data in de cloud opslaat. 

Verwerkersovereenkomst 

De keuze voor een gegevensverwerker ligt niet bij de ziekenhuizen, maar bij de kwaliteitsregistratie zelf. Ziekenhuizen hebben voor het aanleveren van de data een verwerkersovereenkomst met de gegevensverwerker. Hierin zijn duidelijke en scherpe eisen gesteld aan de privacy en gegevensbescherming, helemaal in lijn met de vigerende wetgeving. De gegevensverwerker moet hier invulling aan geven. 

Data in de cloud 

In lijn met deze contracten, mogen gegevens ook opgeslagen worden in een cloud-oplossing. Het opslaan van data in de cloud is in veel gevallen een veiligere oplossing ten opzichte van lokale (versnipperde) oplossingen omdat deze diensten meer kunnen investeren in veilige technieken en bewaking van data. 

Publieke taak 

De NVZ heeft al eerder haar zorgen geuit over het private stelsel van kwaliteitsregistraties in Nederland. De ziekenhuiskoepel is van mening dat het verbeteren van de kwaliteit van zorg met behulp van kwaliteitsregistraties een publieke taak hoort te zijn met een passende governance. Bij VWS heeft de NVZ al meerdere keren aangegeven dat het verzamelen van data voor kwaliteit een wettelijke basis moet hebben. 

Communicatie MRDM 

MRDM heeft ziekenhuizen geïnformeerd via een brief

Veiligheid van informatie

Wil je meer informatie over Informatiebeveiliging in de zorg? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitalisering

Meer over patiëntveiligheid