Main content

Kostenstijging dure geneesmiddelen blijft zorgelijk

Nieuws

Uit de “Monitor Geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg” die de NZa heeft gepubliceerd blijkt dat deze kosten opnieuw harder zijn gestegen dan de andere uitgaven aan medisch specialistische zorg. Uitgaande van voorlopige cijfers komt de groei over 2017 uit op 9%. De uitgaven dure geneesmiddelen bedragen daarmee ruim € 2 miljard; dat is 8,8% van de totale uitgaven aan medisch specialistische zorg.

Kostenontwikkeling dure geneesmiddelen

De NVZ maakt zich zorgen over de kostenontwikkeling van dure geneesmiddelen. De monitor laat zien dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars zich inspannen om de kosten te beheersen en de toegankelijkheid te borgen. Desondanks blijft de druk op de budgetten aanhouden. Dat komt vooral omdat er steeds meer mogelijk is. Er komen steeds meer veelbelovende nieuwe medicijnen beschikbaar. Voor patiënten is dat een geweldige ontwikkeling die echter wel druk op de betaalbaarheid met zich brengt.

Toegankelijkheid in orde

Het is goed nieuws dat er geen problemen zijn gesignaleerd met toegankelijkheid, ondanks het feit dat in 2018 meer ziekenhuizen dan in 2017 knelpunten ervaren bij de inzet en vergoeding van dure geneesmiddelen. Patiënten krijgen dus de medicijnen die ze nodig hebben. Wel moeten ziekenhuizen en zorgverzekeraars volgens de NZa beter anticiperen op de introductie van nieuwe geneesmiddelen. De NVZ vindt ook dat dit beter kan. Voordat een nieuw middel op de markt komt, moeten ziekenhuizen weten of de zorgverzekeraar het middel vergoedt. Dat is nu niet altijd bekend.

Onderzoek naar verdringing

De NVZ ontvangt steeds vaker signalen van ziekenhuizen dat uitgaven aan dure geneesmiddelen ten koste gaan van noodzakelijke investeringen in ICT, innovatie en overige zorg. De NVZ ondersteunt dan ook het voornemen van de NZa om nader onderzoek te doen naar de verdringing van zorg.
 

Geneesmiddelen

Wil je meer informatie over Geneesmiddelen? Word dan lid van de werkgroep Geneesmiddelen op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over sectorontwikkeling