Main content

KiPZ-regeling met 1 jaar verlengd

Nieuws

De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) wordt in ieder geval met 1 jaar verlengd, tot 1 januari 2024. Dat maakte het ministerie van VWS bekend in een brief aan de Tweede Kamer.  

KiPZ na 2023 

De komende tijd gaat het ministerie samen met het veld op zoek naar een oplossing voor de langere termijn. Er wordt onder meer verkend of vanuit 1 sectorbrede regeling ondersteuning mogelijk blijft voor het strategisch opleiden en ontwikkelen van zorgpersoneel. 

Passende kennis en vaardigheden 

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Berenschot de KiPZ-regeling geëvalueerd op het gebied van doelmatig- en doeltreffendheid. Volgens het adviesbureau heeft de KiPZ-regeling bijgedragen aan meer passende kennis en vaardigheden om de steeds complexere zorgvraag aan te kunnen. Ook benadrukt het adviesbureau het belang om geoormerkt geld beschikbaar te houden, "zodat het opleiden en ontwikkelen van medewerkers niet wordt verdrongen door andere prioriteiten".  

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg  

Sinds 2014 kunnen ziekenhuizen, umc’s en zelfstandige klinieken subsidie ontvangen op grond van de KiPZ-regeling. De regeling ondersteunt instellingen bij het strategisch opleiden en ontwikkelen van zorgpersoneel.  

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ)

Wil je meer informatie over Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.