Main content

Kijk het webinar ‘Overheveling van epoëtines en G-CSF middelen’ terug

Nieuws
Kijk het webinar ‘Overheveling van epoëtines en G-CSF middelen’ terug

De NVZ organiseerde op 6 juli een webinar over de overheveling van epoëtines en G-CSF middelen. Het webinar is nu terug te kijken. Daarnaast kun je het handboek ‘Overheveling epoëtines en G-CSF middelen’ downloaden (pdf). De NVZ organiseerde het webinar samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA). 

Ziekenhuizen verantwoordelijk voor levering 

De overheveling betekent dat ziekenhuizen vanaf januari 2022 verantwoordelijk zijn voor de levering van deze geneesmiddelen met de bijbehorende farmaceutische zorg. De bekostiging van deze middelen vindt vanaf 2022 plaats via het ziekenhuis en niet meer via andere apotheekhoudenden. De verpleegkundige zorg in verband met de toediening van deze geneesmiddelen in de thuissituatie wordt niet overgeheveld, maar moet wel goed geborgd zijn.

Voorbereiden overheveling

Het handboek kan gebruikt worden bij de voorbereiding van de overheveling van epoëtines en G-CSF van het GVS naar de ziekenhuisbekostiging per 1 januari 2022. De NVZ adviseert het handboek te verspreiden onder de medewerkers van ziekenhuizen die met deze overheveling te maken hebben (projectmanager ziekenhuis verplaatste zorg/juiste zorg op de juiste plek, zorgverkoper, ziekenhuis- en poliklinische apotheker, transmurale team, manager finance & control, projectleider dbc).

Wat moet je regelen?

Er zijn tussen nu en 1 januari 2022 veel zaken die geregeld moeten worden. Het handboek gaat hierop in. Aan bod komen:

  • Organisatie en bekostiging van deze zorg;
  • Toediening in de thuissituatie;
  • Communicatie met patiënten;
  • Zorgcontractering;
  • Strategische keuzes.


Download het handboek ‘Overheveling epoëtines en G-CSF middelen’ (pdf).

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.