Main content

Kennis over gepast gebruik voor de klinische praktijk

Nieuws

Patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders, overheid en verzekeraars werken samen in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik om kennis over gepast gebruik te delen, en te zorgen dat deze kennis zijn weg vindt naar de praktijk. Zo krijgen patiënten de bewezen beste zorg. Er is nu een gezamenlijke implementatieagenda opgesteld. Met deze agenda kunnen zorgaanbieders en zorgprofessionals inventariseren welke kennis over gepast gebruik al wordt toegepast, en waar verbeterpunten liggen. 

Zorgevaluatie

Met zorgevaluatie wordt bestaande zorg geëvalueerd en antwoord gegeven op de vraag welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het meest passend is. Er wordt veel onderzoek gedaan naar gepast gebruik van zorg. Dat is nodig omdat veel zorg nog onvoldoende is geëvalueerd en dus niet wetenschappelijk is vastgesteld wat de best passende zorg is voor de patiënt. Alle partijen in de medisch specialistische zorg zijn overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan. 

Gepast gebruik van zorg

Tegelijkertijd is er veel kennis over gepast gebruik die nog onvoldoende de klinische praktijk bereikt. Daarom komt Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met een implementatieagenda. Op de agenda staat kennis van gepast gebruik over ruim 100 onderwerpen van verschillende initiatieven vanuit de ZE&GG-partijen. Het in de dagelijkse praktijk toepassen van deze kennis over gepast gebruik moet ertoe leiden dat patiënten de bewezen beste zorg krijgen en dat de beschikbare mensen en middelen in de medisch specialistische zorg optimaal ingezet worden.

Zinnige Zorg

De implementatieagenda kan worden gebruikt als startpunt om aan de slag te gaan met gepast gebruik. Sjoerd Repping, voorzitter van ZE&GG en hoogleraar Zinnige Zorg aan het Amsterdam UMC: “Zorgaanbieders en zorgprofessionals kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al dagelijkse praktijk is en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in afstemming met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie."

Spiegelinformatie

Het programma ZE&GG gaat de implementatie van gepast gebruik faciliteren. Zo gaat ZE&GG voor een aantal onderwerpen de voortgang inzichtelijk maken en monitoren met spiegelinformatie. Ook komt er een implementatieplatform, met daarop alle bestaande én nog te ontwikkelen implementatiekennis en -instrumenten.

Implementatieagenda

De implementatieagenda is nu te downloaden via www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl. Het is ook mogelijk om een selectie te downloaden aan de hand van filters, waaronder initiatief, specialisme, type interventie en lokale of landelijke verantwoordelijkheid. Per kennisonderwerp wordt de verbetering omschreven en vermeld waar meer informatie te vinden is.

Meer over netwerkzorg