Main content

Kabinet akkoord met wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling zorg 

Nieuws

Op voorstel van minister Van Ark voor Medische Zorg heeft de ministerraad onlangs ingestemd met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De volgende stap is dat de Tweede Kamer zich gaat buigen over het wetsvoorstel. 
 
De wet moet gaan regelen dat medische gegevens verplicht elektronisch uitgewisseld worden tussen zorgverleners. De complexiteit van de zorg vraagt om een aanpak per zorgproces, stelt het ministerie van VWS. Er is begonnen met 4 gegevensuitwisselingen. Bij de Basisgegevensset Zorg gaat het bijvoorbeeld om informatie over allergieën of bloeddruk van de patiënt die ziekenhuizen uitwisselen en bij beelduitwisseling om MRI- of hartscans. 
 
Ook artsen en apothekers delen onderling medische gegevens. In de gegevensuitwisseling Digitaal Receptenverkeer gaat het erom dat patiënten altijd de juiste medicatie voorgeschreven krijgen en ontvangen. Tot slot wordt er gewerkt aan Verpleegkundige Overdracht, zodat bijvoorbeeld duidelijk is of iemand bij overplaatsing van een ziekenhuis naar een verpleeghuis nog zelfstandig kan traplopen. Om te zorgen dat al deze medische gegevens verplicht digitaal uitgewisseld kunnen gaan worden, moet er dus eenheid van taal en techniek komen. 

Juiste informatie op de juiste plek

In de zorg worden gegevens nog te vaak op papier, per fax of bijvoorbeeld via dvd’s uitgewisseld. Minister Van Ark: “Verpleegkundigen en artsen zijn nu veel tijd kwijt met het overtypen van gegevens en de patiënt moet soms meerdere keren dezelfde situatie uitleggen aan verschillende zorgverleners. Als de gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten worden voorkomen en houden zorgverleners meer tijd over voor de patiënt”. 
 
Er wordt gestreefd naar eenheid van taal en eenheid van techniek. Eenheid van taal betekent dat zorgverleners op dezelfde manier medische gegevens gaan vastleggen. Dan gaat het dus om de afspraken over wanneer en hoe welke vaktermen worden gebruikt. Bij eenheid van techniek gaat het erom dat aan ict-systemen dezelfde eisen worden gesteld om informatie uit te wisselen. De systemen die huisartsen en ziekenhuizen gebruiken moeten beter met elkaar gaan communiceren. Op die manier kunnen zorgverleners gegevens over en weer uitwisselen, ook al werken ze met verschillende systemen. 
 
Bekijk hoe het traject verloopt rond de wet elektronische gegevensuitwisseling zorg verloopt.
 

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.