Main content

Jaaroverzicht: dit was het belangrijkste zorgnieuws van 2021

Nieuws

2021 ligt bijna achter ons: tijd om terug te kijken op een veelbewogen jaar. Wat is er zoal gebeurd in de ziekenhuizen, welke thema’s waren belangrijk en wat heeft de NVZ voor haar leden gedaan? In dit overzicht zetten we de belangrijkste zaken uit 2021 per maand voor je op een rij.

Januari

Uit de rookscan die de NVZ jaarlijks afneemt onder haar leden blijkt dat 69% rookvrij is. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2021, toen dit nog 41% betrof. De NVZ en haar leden gaan voor een volledig rookvrije zorg in 2025. 

Februari

In februari ontvangen alle HR-managers en leerhuismanagers van NVZ-leden een uitnodiging om mee te doen aan de ZMT!-scan over strategisch HR-beleid. ZMT! staat voor Zorgprofessionals Maken de Toekomst!. Uit dit onderzoek blijkt dat het HR-beleid steeds beter aansluit bij de visie van de organisatie en de ontwikkeling van de zorgvraag. De NVZ gebruikt landelijke resultaten uit dit onderzoek voor het ontwikkelen van activiteiten ter ondersteuning van haar leden. 

Driekwart van de ziekenhuizen die meewerken aan een uitvraag over telemonitoring, biedt 1 of meer vormen hiervan aan. In de meeste gevallen gaat het om begeleiding bij hartfalen en COPD (66,6%). Eén van de ambities van het NVZ-programma Digitale Zorg is om 25% van de fysieke policontacten te vervangen door digitale zorg. 

Maart

Het NVZ-programma Zorgprofessionals Maken de Toekomst! (ZMT!) en stichting FWG lanceren in maart de publicatie ‘Slimmer werken, Samen werken: hoe zorginstanties in tijden van crisis en krapte anders zijn gaan werken’ (pdf). Naar aanleiding hiervan start ZMT! een vlogserie waarin zorgprofessionals in ziekenhuizen en revalidatiecentra delen hoe zij aan de slag zijn met innovatief leren en werken. 

Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap (Radboudumc) en voorzitter van de RN2Blend-onderzoeksgroep, sluit op 23 maart de eerste reeks afleveringen van RN2Blend TV af. Ze blikt terug op de 6 voorgaande afleveringen én ze keek vooruit. Wat is door de onderzoekers al opgehaald en wat zijn de plannen voor de toekomst? Alle voorgaande webinars nog eens terugkijken is ook mogelijk.

April

Omdat de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO's) een belangrijke rol speelt in het VIPP 5-programma, organiseert het VIPP 5-programmateam een bijeenkomst over dit thema. Op het hoogtepunt namen meer dan 130 mensen deel aan de online sessie. Het publiek bestaat uit communicatieadviseurs en VIPP 5-projectleiders van de deelnemende instellingen. Deze bijeenkomst is 1 van de vele die het VIPP 5-programmateam in 2021 heeft georganiseerd voor de VIPP 5-instellingen. Bekijk het jaaroverzicht van VIPP 5.

Juni

Het platform Uitkomstgerichte Zorg is gelanceerd. Het platform is de community voor zorgprofessionals, werkzaam binnen de medisch-specialistische zorg of bij patiëntvertegenwoordigende organisaties. Je vindt op het platform inspiratie en concrete handvatten om aan de slag te gaan met uitkomstgerichte zorg. Inmiddels heeft het platform zo’n 250 communityleden.

Ziekenhuizen zetten in op het versterken van de digitale vaardigheden van medewerkers. Om hieraan een impuls te geven, is de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), waarin de NVZ vertegenwoordigd is, aangesloten bij de coalitie Digivaardig in de zorg. De coalitie ondersteunt de zorgsector onder meer met leermiddelen, zelftesten en bijeenkomsten. Met als doel: iedereen in de zorg voldoende digivaardig om goede zorg te kunnen leveren. 

Juli

Revalidatiecheck publiceert op 15 juli de jaarcijfers van 2020. Op Revalidatiecheck.nl vind je informatie over wachttijden, aanbevelingen en cijfers over het resultaat van behandelingen. Het hele jaar houden revalidatie-instellingen resultaten bij. 

In juli wordt de JuMP-scan voor de derde keer uitgezet. Met de scan kunnen zorginstellingen meten welke thema’s goed zijn geïmplementeerd, maar ook waar mogelijkheden liggen om de juiste zorg op de juiste plek te versnellen. Op vrijwel alle thema’s stijgen de resultaten ten opzichte van vorig jaar. 

Augustus

Elke burger moet kunnen rekenen op de juiste zorg, van de juiste zorgverlener, zo snel als mogelijk en op de juiste plek. Maar de spoedzorgketen staat onder druk vanwege de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en het plafond aan financiële middelen. Om deze uitdagingen in de acute zorg aan te gaan, publiceert de NVZ een position paper (pdf) met 5 concrete punten waarmee we samen met andere partijen in het veld aan de slag gaan.

September 

NVZ-leden hebben de ambitie om Samen beslissen vast onderdeel van het zorgproces te maken. 8 op de 10 NVZ-leden heeft hiervoor inmiddels concrete doelstellingen geformuleerd, en ongeveer de helft meet bij patiënten de tevredenheid over Samen beslissen. Dit blijkt uit de scan Waardegedreven zorg (pdf) die de NVZ heeft uitgezet onder haar leden.

Op 6 september publiceert Ziekenhuischeck de jaarcijfers van 2020. Ziekenhuizen houden de gegevens bij over de kwaliteit van de zorg, zoals wachttijden en het aantal heropnames. In de evaluatie komt naar voren dat ziekenhuizen de site gebruiken als strategische tool om de kwaliteit van hun behandelingen te presenteren.  

In september gaat de griepprikcampagne #ZoGeprikt van start. Vanwege de coronamaatregelen heeft zich het afgelopen jaar geen enkel griepgeval gemeld. Deskundigen denken dat er mogelijk een rebound van het griepvirus kan komen in de winter van 2021/2022. De NVZ ontwikkelt samen met ActiZ een griepvaccinatiecampagne om de risico’s van de griep binnen zorginstellingen te verkleinen. Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over de griepvaccinatie of kijk het webinar ‘Een griepprik, waarom zou ik?’ terug.

10% meer stageplaatsen, 10% meer behoud van medewerkers en opleiden volgens de FZO-ramingen. Aan deze ambitieuze afspraken verbinden de leden van de NVZ zich de komende jaren met het aannemen van de Verklaring Versterking Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) (pdf). In november en december faciliteert de NVZ regionale bijeenkomsten samen met Regioplus/Raat.

Zet in op versterking van zeggenschap van zorgprofessionals, meer waardering en het helpen bij het vinden van een goede werk-privé-balans. Die oproep deden de (branche)organisaties van huisartsen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen op Prinsjesdag in een gezamenlijke brief aan de fractievoorzitters (pdf).

Kamerleden van VVD, D66, JA21 en Forum voor Democratie zijn tijdens een virtueel werkbezoek bijgepraat over de stand van zaken van het inhalen van de uitgestelde zorg door corona. De NVZ organiseert het werkbezoek samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

RN2Blend-onderzoekers Pieterbas Lalleman, Dieke Martini en Hugo Schalkwijk onderzochten het werk en de positie van verpleegkundig onderzoekers in ziekenhuis Isala.  In de 5 afleveringen van de podcastserie Uniform en Onderzoek delen verpleegkundig onderzoekers en andere professionals uit Isala hun verhalen, knelpunten en successen. Bekijk het jaaroverzicht van onderzoeksprogramma RN2Blend.

Oktober

Zowel het aantal beeldbelconsulten als het aantal telemonitoringverrichtingen ligt in de eerste 2 kwartalen van 2021 flink boven het kwartaalgemiddelde van 2020. Dat blijkt uit de Factsheet Digitale Zorg (pdf) die het NVZ-programma Digitale Zorg 3 keer per jaar publiceert. De inzet van digitale zorg is in het tweede kwartaal van 2021 wel iets teruggelopen in vergelijking met het kwartaal ervoor.

De Tweede Kamer spreekt begin november in een commissiedebat over het langetermijncoronabeleid en de stand van zaken rondom de inhaalzorg. In aanloop naar dit debat vraagt de NVZ in een brief (pdf) de aandacht van de politiek voor het blijvende belang van het vaccinatieprogramma, de ruimte voor het herstel van zorgmedewerkers en de investeringen voor COVID-19-zorg in 2022.

Professionele zeggenschap en positionering van verpleegkundigen is essentieel in de ontwikkeling én het behoud van de grootste beroepsgroep in de ziekenhuizen. De NVZ, NFU en V&VN presenteren begin september een actieplan voor het verbeteren van professionele zeggenschap. In aanloop naar de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer vraagt de NVZ in een brief (pdf) ook aan de politiek dit plan te steunen.

November

Samen met ActiZ ontwikkelt de NVZ het spel JZOJP ontwikkeld. Deelnemers van het spel kruipen in de huid van een ander en ervaren wat er gebeurt als er regionaal wordt samengewerkt. Het spel biedt inzicht in elkaars drijfveren en draagt bij aan wederzijds begrip. 

Patiënten die vanwege corona te maken hebben gehad met uitgestelde zorg, waarderen de ziekenhuizen nauwelijks lager dan andere patiënten: met een 7,8 ten opzichte van een 7,9. Dat is 1 van de resultaten uit het imago-onderzoek dat NVZ elke 2 jaar laat uitvoeren door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Dit jaar hebben meer dan 20.000 patiënten en consumenten de online vragenlijst ingevuld.

De NVZ en de Vliegwielcoalitie lanceren de update van de publiekscampagne Thuis kan het ook. De campagne is een vervolg op de publiekscampagne van 2020 die zich alleen op telebegeleiding richtte. Dit jaar gaat het erom patiënten ook bewust te maken van de mogelijkheden van beeldbellen en appen met hun zorgverlener.

December

De huidige pandemie leidt in alle hevigheid tot afschaling van zorg, overbelasting van professionals, oplopende wachtlijsten en sturing van patiëntenstromen. Zonder ondersteunend beleid leidt de coronapandemie ook tot grote financiële risico’s voor ziekenhuizen in 2022. De NVZ vraagt daarom in een brief (pdf) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de ziekenhuizen te ondersteunen en de continuïteit van de zorginstellingen veilig te stellen.

In december verschijnt het digitale magazine van RN2Blend. Het magazine staat vol informatie over de 5 onderzoekslijnen en verhalen uit de verpleegkundige praktijk. Bekijk het digitale magazine. 

De Model Toelatingsovereenkomst (MTO) ziekenhuis-verloskundige (pdf) is geactualiseerd. In 2015 ontwikkelden de NVZ en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) de MTO ziekenhuis-verloskundige, en stelden het beschikbaar aan hun leden. Van dit model is in de praktijk veel gebruiktgemaakt. 

De herziene Governancecode 2022 is een feit. De algemene ledenvergadering van de Nederlandse ggz stemde op 3 december 2021 in met de geactualiseerde Governancecode Zorg. De ledenvergaderingen van de NVZ, ActiZ, NFU en VGN gingen al eerder akkoord. De Governancecode geldt vanaf 1 januari 2022.

Rookruimtes zijn sinds 1 juli 2021 niet meer toegestaan in zorginstellingen. Een zorgaanbieder is niet verplicht een rookverbod in te stellen voor de privéruimten van cliënten of voor de open lucht, maar kan daar wel toe besluiten. De wijzigingen in de regelgeving worden toegelicht in het juridisch kader rookvrije zorg (pdf) dat de Brancheorganisaties in de zorg (BoZ) gezamenlijk publiceren.  

Dankzij de Basis Acute Zorg (BAZ) zijn verpleegkundigen die zich specialiseren, sneller inzetbaar voor het uitvoeren van gerichte taken op acute zorgafdelingen - bijvoorbeeld op de IC. De BAZ is ontwikkeld in CZO Flex Level en werd in 2021 met voorrang geïmplementeerd in de ziekenhuizen en umc's. Eind 2021 zijn ongeveer 550 verpleegkundigen bezig (of al klaar) met de BAZ. Studenten stromen na de BAZ door naar een van de uitstroomprofielen in acute zorgopleidingen, zoals verpleegkundige op de intensive- of medium care, de hartbewaking en spoedeisende hulp, of recovery-, ambulance- en straks ook brandwondenverpleegkundige. 

In 2022 verantwoorden in totaal 54 ziekenhuizen de rechtmatigheid op basis van Horizontaal Toezicht. Dit houdt in dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars samenwerken om de rechtmatigheid van de declaraties aan de voorkant te borgen, in plaats van controles achteraf. Afgelopen jaar kwamen er 10 ziekenhuizen bij. De komende maanden werken nog 22 ziekenhuizen verder hieraan om uiterlijk in 2023, het laatste overgangsjaar, over te gaan op Horizontaal Toezicht. 

  • Bijeenkomsten en trainingen 2021

Dit jaar organiseerde de NVZ 120 bijeenkomsten en trainingen, fysiek én digitaal. Hier kwamen zo’n 5395 leden op af. De cao-trainingen zijn het meest populair. Hierbij kun je kiezen uit de basiscursus cao ziekenhuizen (1 dag) en de verdiepingscursus cao ziekenhuizen (2 dagen). Ook interesse? Bekijk onze evenementen en schrijf je in.

Bekijk ook het jaaroverzicht van onderzoeksprogramma RN2Blendhet jaaroverzicht van JuMP of het jaaroverzicht van VIPP 5.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.