Main content

Internetconsultatie ontwerpbesluit BIG-nummer

Sectorontwikkeling
Nieuws

Minister Bruins heeft de afgelopen maanden met beroeps- en brancheorganisaties, waaronder BoZ, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland, gesproken over de communicatie van BIG-nummers door zorgverleners. De gesprekken zijn gevoerd met aandacht voor de administratieve lasten en onder voorwaarde dat er voldoende tijd is voor de invoering van de nieuwe regels. Het overleg heeft geleid tot een aangepaste uitwerking van de regelgeving.

Ontwerpbesluit

In het aangepaste ontwerpbesluit staat dat zorgverleners hun BIG-nummer moeten communiceren als iemand hierom vraagt. Zij moeten het nummer vermelden bij het gebruiken van hun naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven. De NVZ is van mening dat kenbaarheid van het BIG-nummer via website en onder e-mailberichten voldoende is. In de consultatie van het Wijzigingsbesluit BIG-nummer zal de NVZ dit standpunt nogmaals inbrengen.

Internetconsultatie

Tot 30 september 2019 kan gereageerd worden op het ontwerpbesluit via internetconsulatie.nl. Het streven is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige (te wijzigingen) verplichting om het BIG-nummer te vermelden.

BIG-register

Patiënten kunnen het BIG-register raadplegen om te zien of hun zorgverlener geregistreerd is en daarmee bevoegd en gekwalificeerd is om zijn beroep uit te oefenen. Om de bekendheid en vindbaarheid van het BIG-nummer voor patiënten te verbeteren is een aantal wettelijke verplichtingen voorgesteld,

Meer over sectorontwikkeling