Main content

Instellingen tonen opbrengst van opleiden

Nieuws

Ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatieklinieken zijn in 2018 volop bezig geweest met de uitvoering van hun strategische opleidingsplannen. Instellingen zetten de KiPZ-subsidie net als voorgaande jaren met name in voor de strategische opleidingsthema’s continue bekwaamheid, digitalisering en het versterken van de verpleegkundige beroepsgroep. Dat blijkt uit de KiPZ-monitor 2018.

KiPZ

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. In de KiPZ-monitor staan de financiële, procesmatige en thematische ontwikkelingen bij de uitvoering van de regeling door de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in 2018. De monitor is gebaseerd op de KiPZ-jaarverslagen van de NVZ-lidinstellingen.

Budget

De KiPZ omvat in 2018 gemiddeld 2% van de brutoloonsom. Lidinstellingen besteden daarnaast gemiddeld 2% aan het reguliere opleidingsbudget. De totale investering in opleiding en ontwikkeling komt daarmee uit op 4%. De laatste jaren is sprake van een lichte stijging van de totale opleidingsuitgaven ten opzichte van de brutoloonsom.

Impact van opleiden

In de monitor gaat extra aandacht uit naar het meten van de effecten en impact van opleiden. Dit geeft een beeld van de doelmatigheid van de KiPZ-regeling en het strategisch opleidingsbeleid van de leden. De monitor laat zien dat instellingen op dit moment vooral nog kwalitatief evalueren. Wel geeft ongeveer een derde van de lidinstellingen aan ook meer kwantitatieve resultaten van opleiden te gaan meten. Verder benoemen nog niet veel instellingen in hun jaarverslag of de resultaten volgens verwachting zijn of dat het gewenste effect is bereikt.

SPP

Instellingen geven daarnaast aan de financiële administratie te willen verbeteren en nadrukkelijker te gaan inzetten op strategische personeelsplanning (SPP). Zo heeft bijna de helft van de lidinstellingen SPP geagendeerd als strategisch opleidingsthema voor 2019.
 

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ)

Wil je meer informatie over Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.