Main content

Ingrijpende wijzigingen nodig in beleid dure geneesmiddelen

Nieuws
Ingrijpende wijzigingen nodig in beleid dure geneesmiddelen

Om de uitdagingen rondom dure geneesmiddelen aan te gaan, roept de NVZ het volgende kabinet op tot meer Europese samenwerking en een apart financieel kader voor dure geneesmiddelen. Aanleiding is het pleidooi van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor ingrijpende wijzigingen in het overheidsbeleid om de stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen te beteugelen. Hierbij is volgens de toezichthouder een herbezinning nodig op de inrichting van de gehele keten. De NVZ kan zich vinden in de conclusie van de NZa. 

De NZa stelt vast dat er in Nederland een groot probleem is met de betaalbaarheid van innovatieve dure geneesmiddelen. Er komen jaarlijks veelbelovende, meestal kostbare medicijnen op de markt, wat goed nieuws is voor patiënten. Maar de kostenstijging die hiervan het gevolg is, heeft de overheid niet in de hand. De maatregelen die ziekenhuizen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en de overheid hebben genomen (zoals gepast gebruik, scherpe inkoop en de sluis) kunnen de kostenstijging hooguit iets temperen. Het systeem kraakt en piept en is hoog nodig aan verandering toe, aldus de NZa. Vorige maand stuurde de NVZ al een brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp met een pleidooi voor duidelijke actie door het volgende kabinet.

Ziekenhuizen geconfronteerd met kostenstijging

Het probleem van de onbeheerste kosten ligt nu vooral op het bordje van de ziekenhuizen. De meeste nieuwe geneesmiddelen stromen automatisch in het verzekerde pakket. Alleen al binnen de oncologie komen er de komende 2 jaar bijna 100 nieuwe werkzame stoffen op de markt. De ziekenhuizen moeten de kosten ervan opvangen en proberen deze met de verzekeraars in de hand te houden. Terwijl er nauwelijks of geen groeiruimte zit in de budgetten voor de medisch-specialistische zorg. 

Medisch-specialistische zorg verdrongen

Hierdoor wordt de overige medisch-specialistische zorg verdrongen. De uitgaven aan dure geneesmiddelen gaan ten kosten van bijvoorbeeld investeringen in ICT, e-health en andere broodnodige innovaties. Om binnen de afspraken van het hoofdlijnenakkoord te blijven, moet de overige medisch-specialistische zorg in 2021 krimpen met 0,3%, om ruimte te maken voor dure geneesmiddelen. Dit proces speelt al jaren en leidt tot verschraling van de zorg. 

NVZ pleit voor actie nieuwe kabinet

De NZa pleit voor integrale beoordeling, waarbij de overheid veel eerder dan nu gebeurt, ingrijpt in de keten en iets doet aan de prijsvorming. Dit is volgens de NVZ een ingewikkeld probleem om op te lossen. De farmaceutische industrie opereert namelijk internationaal, landen voeren een eigen beleid en kunnen  tegengestelde belangen hebben. Ook ziet de NVZ het niet snel gebeuren dat middelen uit het verzekerde pakket worden geweerd vanwege de kosten, als ze in de ons omringende landen wel worden toegelaten. Het probleem dat de NZa signaleert speelt wereldwijd. Volgens de NVZ kan het volgende kabinet meerdere maatregelen nemen om het aanbod aan zorg en dure geneesmiddelen veilig te stellen. Lees meer (pdf).

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.