Main content

Informatiesessies wetsvoorstel Gegevensuitwisseling in de Zorg

Nieuws

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel Gegevensuitwisseling in de Zorg gaat op 10 maart van start. Hieraan voorafgaand, op 2 maart, organiseert het ministerie van VWS informatiesessies voor leden van het Informatieberaad Zorg, leveranciers en andere belanghebbenden. Het ministerie zal toelichten welke keuzes in het wetsvoorstel zijn gemaakt en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.

VIPP 5-programma

In het VIPP 5-programma wordt gewerkt aan standaarden voor gegevensuitwisseling tussen instellingen. Elektronische gegevensuitwisseling is een voorwaarde om goede zorg op de juiste plek te kunnen leveren. VWS zet hier op in door elektronische gegevensuitwisseling stap voor stap te verplichten. De eerste zorgprocessen waarvoor wetgeving komt, de zogenaamde prioritaire processen, zijn overdracht tussen ziekenhuizen (BGZ), medicatie (onder andere het elektronisch receptenverkeer), beelduitwisseling en verpleegkundige overdracht.

Gegevensuitwisseling in de Zorg

De informatiesessies in de aanloop naar de internetconsultatie voor het wetsvoorstel Gegevensuitwisseling in de Zorg staan gepland op maandag 2 maart. De sessies zullen plaatsvinden op verschillende locaties in Nederland. Bij de aanmelding via de mail moet worden doorgegeven: naam, organisatie, contactgegevens (mailadres en telefoonnummer) en eventuele dieetwensen. 

Opties

Vermeld in het onderwerp naar welke stad je naar een informatiesessie wilt. De opties zijn:

8.00-10.00 uur      Van der Valk Hotel Nijmegen – Lent, Hertog Eduardplein 4 663 AN Nijmegen

8.00-10.00 uur      City hotel Hengelo, B.P. Hofstedestraat 50 7551 DG Hengelo

13.00-15.00 uur     Van der Valk Theaterhotel de Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16 6041 JA Roermond

13.00-15.00 uur     De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen

17.30-19.30 uur     Apollo Hotel Breda City Centre, Stationsplein 14, 4811 BB Breda

17.30-19.30 uur     Frame Offices Haarlem, Kennemerplein 6-14 2011 MJ Haarlem

Internetconsultatieweken

Het ministerie van VWS organiseert ook tijdens de internetconsultatieweken bijeenkomsten:

Woensdag 11 maart van 16.00–18.00 uur New Babylon Den Haag

Maandag 16 maart van 15.00–17.00 uur Jaarbeurs Utrecht

Maandag 23 maart van 14.00-16.00 uur New Babylon Den Haag

Woensdag 1 april van 10.00 – 12.00 uur Jaarbeurs Utrecht

Meer informatie over de bijeenkomsten staat in deze nieuwsbrief van VWS.

Meer informatie over de aankomende wetgeving is te vinden op de website van het Informatieberaad en in de Kamerbrieven elektronische gegevensuitwisseling.