Main content

Implementatietool digitale zorg brengt kosten en baten telemonitoring in kaart

Nieuws
Implementatietool digitale zorg brengt kosten en baten telemonitoring in kaart

Het programma Digitale zorg van de NVZ brengt een implementatietool uit waarmee ziekenhuizen en categorale instellingen de kosten en baten van telemonitoring in kaart kunnen brengen. Deze zogenaamde businesscase ondersteunt de interne analyse van ziekenhuizen en maakt het gesprek met zorgverzekeraars mogelijk.

Toegankelijke zorg

Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden is de Juiste Zorg op de Juiste Plek nodig. Het streven is om daar waar kan, zorg te voorkomen en daar waar mogelijk, zorg te verplaatsen en te vervangen. Digitale zorg kan daar een bijdrage aan leveren door zorg dichtbij de patiënt te organiseren zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

Ambities

Eén van de ambities van het programma Digitale zorg is het bereiken van 25% minder fysieke polikliniekbezoeken door de inzet van digitale zorg. Telemonitoring is daar een onderdeel van. De factsheet Digitale zorg, die het programma in juni publiceerde, laat zien dat ongeveer twee derde van de ziekenhuizen telemonitoring aanbiedt. Het aantal patiënten dat gebruikt maakt van telemonitoring is nog relatief gering, maar groeit.

Belemmeringen

Het ‘rondkrijgen’ van de businesscase blijkt een van de belemmering voor de opschaling van telemonitoring te zijn (zie ook de ‘Praatplaat belemmeringen telemonitoring’ die het programma Digitale zorg onlangs uitbracht). Studies laten zien dat telemonitoring tot besparing kan leiden voor de maatschappij als geheel. Het is echter nog onduidelijk wat het betekent voor individuele zorginstellingen.

Belonen Juiste Zorg op de Juiste Plek

Met de implementatietool die nu is ontwikkeld, kunnen ziekenhuizen en categorale instellingen in kaart brengen welke factoren bepalen of de businesscase sluitend te krijgen is. Op dit moment blijkt dat nog lastig te zijn. “We horen vanuit ziekenhuizen dat de productie sneller terugloopt dan de kosten”, zegt programmamanager Ingrid van Es. Ruimte voor voorinvesteringen is noodzakelijk. “De inzet van transformatiegelden kan daarbij helpen. Daarnaast is het belangrijk dat zorgverzekeraars met ziekenhuizen inzetten op samen risico dragen, meerjarige afspraken en congruent inkopen.” Een ander knelpunt is het ontbreken van betaaltitels. Telemonitoring is gewoon zorg en vraagt om passende bekostiging die de Juiste Zorg op de Juiste Plek beloont. “Het zou daarom goed zijn als de Nationale Zorgautoriteit (NZa) zich over die betaaltitels gaat buigen.”

Template en instructie

De implementatietool is ontwikkeld door M&I/Partners in opdracht van de NVZ met input van een aantal ziekenhuizen die ervaring hebben met telemonitoring. Ze bestaat uit een template en een instructie. Daarnaast zijn er twee voorbeelden uitgewerkt, voor COPD en voor hartfalen. Deze voorbeelden zijn alleen beschikbaar voor NVZ-leden in de Kennisnetgroepen Digitale zorg en ICT-managers/CMIO’s.

Download template (in Excel)
Download de instructie (in PDF)

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg