Main content

Implementatiekaart 'Van spreekkamer naar leefstijlinterventie'

Nieuws

Medisch specialisten en verpleegkundigen hebben vaak goed zicht op verbetermogelijkheden in leefstijl, en kunnen een patiënt motiveren om met hun leefstijl aan de slag te gaan. Maar hoe organiseer je dat de patiënt bij de juiste vervolghulp terecht komt? 

In de implementatiekaart 'Van spreekkamer naar leefstijlinterventie' geven de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de NVZ handvatten voor het inrichten van een ‘sociaal netwerk’ van zorgverleners rond het ziekenhuis. 

Slim doorverwijzen naar de juiste zorg

Zorgverleners in het ziekenhuis kunnen mogelijkheden voor leefstijlverbeteringen bij patiënten signaleren en agenderen. De daadwerkelijke begeleiding voor leefstijlverbetering ligt vaak buiten het ziekenhuis. Een directe doorverwijzing naar een collega met de juiste expertise vergroot de kans dat de patiënt ook daadwerkelijk aan de slag kan met leefstijl, en draagt zo bij aan juiste zorg op de juiste plek. Om dit te realiseren is het belangrijk om goed in kaart te brengen op welk moment in het zorgpad doorverwijzing wenselijk is, en hoe dit er in de praktijk uitziet. 

Voorbeelden uit de praktijk

De implementatiekaart beschrijft welke stappen nodig zijn om een sociaal netwerk te bouwen. Hiervoor zijn verschillende voorbeelden uit de praktijk gebruikt. Bijvoorbeeld:

Patiënten worden verwezen naar de juiste hulp, vaak dichter bij huis. Lees meer op de site van het JuMP-programma.
 

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.