Main content

Implementatiekaart Telemonitoring COPD vernieuwd

Nieuws

De implementatiekaart Telemonitoring COPD (pdf) is vernieuwd. In deze herziene kaart zijn onder andere de bekostigingsmogelijkheden geactualiseerd. Ook wordt er verwezen naar recent opgeleverde handreikingen. Met deze implementatiekaart bieden de Federatie Medisch Specialisten (FMS), longartsen, de NVZ en patiëntenorganisaties handvatten voor het implementeren van telemonitoring voor COPD-patiënten in ziekenhuizen.

Minder polikliniekbezoeken

Telemonitoring van COPD-patiënten wordt al aangeboden door verschillende ziekenhuizen. De inzet van telebegeleiding kan bijdragen aan minder fysieke polikliniekbezoeken. Ook zijn er aanwijzingen dat telebegeleiding leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven en minder ziekenhuisopnames. Daarbij krijgen patiënten meer inzicht in en eigen regie op hun ziekte en kunnen zij de behandeling zelf bijsturen, ondersteund vanuit telemonitoringoplossing.

Aandachtspunten en tips

Op de implementatiekaart staan aandachtspunten en tips voor de organisatie van telemonitoring in het ziekenhuis, bij de start en opschaling. Er wordt aandacht besteed aan de benodigde ict-voorzieningen, financiering en de tijdsinvestering voor implementatie en patiëntcontact.

Implementatietools

Vanuit de Vliegwielcoalitie, FMS en NVZ wordt telemonitoring gestimuleerd en ondersteund. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van implementatietools en handreikingen. In de nieuwe kaart zijn verwijzingen naar deze producten en bronnen opgenomen die behulpzaam kunnen zijn om telemonitoring COPD succesvol te introduceren. 

Download de implementatiekaart COPD (pdf).

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.