Main content

Implementatiekaart Telebegeleiding COPD gepubliceerd

Nieuws

Stel een projectleider aan voor de coördinatie van organisatorische taken. Vraag de CMIO en ICT-afdeling samen een programma van technische eisen op te stellen. Deze tips, en nog veel meer, zijn te vinden op de Implementatiekaart Telebegeleiding COPD (pdf).

De kaart biedt handvatten voor het invoeren van telemonitoring voor COPD-patiënten. Bijvoorbeeld aandachtspunten en tips voor de organisatie van telemonitoring, de ICT-voorzieningen, de financiering en de tijdsinvestering. De kaart werd ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in samenwerking met de NVZ, longartsen en patiëntenorganisaties. Door deze patiënten op afstand digitaal te begeleiden in hun ziekteproces hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis. Dit draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek.  

Minder fysieke polikliniekbezoeken

Eén van de ambities van het programma Digitale Zorg van de NVZ is het bereiken van 25% minder fysieke polikliniekbezoeken door de inzet van digitale zorg. Telebegeleiding draagt aan bij aan die ambitie. Ook heeft onderzoek aangetoond dat telebegeleiding leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven en minder ziekenhuisopnames. Daarbij krijgen patiënten meer inzicht in en eigen regie op hun ziekte en kunnen zij de behandeling zelf bijsturen, ondersteund door de applicatie.

Download de Implementatiekaart (pdf).

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg