Main content

Implementatiekaart helpt bij opzetten netwerkzorg hartpatiënten

Nieuws

Hartfalen eerder herkennen, patiënten sneller terugverwijzen naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige verwijzingen. De inzet van netwerkgeneeskunde bij de grote groep hartpatiënten in ons land werpt zijn vruchten af. Maar hoe pas je netwerkgeneeskunde concreet toe? De Federatie Medisch Specialisten (FMS), de NVZ en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zetten alle stappen op een rij in de implementatiekaart Netwerkgeneeskunde bij hartfalen

Transmurale afspraken

De implementatiekaart geeft handvatten voor het inrichten van een regionaal netwerk voor zorg voor patiënten met hartfalen. Aan de basis van dit netwerk staan de transmurale afspraken. De kaart beschrijft:

  • welke professionals betrokken moeten zijn bij dit netwerk;
  • welke patiënten hier baat bij hebben;
  • hoe het zorgpad voor deze patiënten verandert door dit netwerk;
  • welke stappen je moet nemen bij het inrichten van het netwerk, en;
  • hoe de financiering eruit kan zien. 

Meer informatie

Lees meer op  zorgvoorjump.nl of download de implementatiekaart.

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over JuMP

Meer over netwerkzorg