Main content

Impact COVID-19 op prijsindexen 2021 zet verder door

Nieuws

Zoals naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 en de juni-raming al  door de NVZ is gecommuniceerd, heeft het nieuwe coronavirus COVID-19 forse impact op de ramingen van de prijsindexen 2021. Deze impact is in de ramingen van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021 nog verder toegenomen. De gewogen gemiddelde index 2021 daalt daardoor verder naar 1,63% (was 1,97%). De oorzaak ligt met name in het feit dat in de marktsector de verwachte loonontwikkeling door de COVID-19-pandemie verder achterblijft, waardoor de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) verder daalt naar 1,72%. 

Prijsindexcijfers

De prijsindexcijfers, in beginsel gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zijn belangrijk voor de omvang van financiële kaders, voor tarieven en prijzen. Deze zijn namelijk bepalend voor het bedrag dat aan het macrokader wordt toegevoegd om hiervoor te compenseren en het percentage waarmee de tarieven van het gereguleerd segment door de NZa worden verhoogd.

Lees meer over de Prijsindexcijfers.