Main content

Huisartsenpost en SEH krijgen toegang tot meer patiëntgegevens

Nieuws

Huisartsen kunnen voor de duur van de coronacrisis ook de belangrijkste medische gegevens van patiënten die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven beschikbaar stellen voor de huisartsenpost. Ook de spoedeisende hulpen krijgen een inzagemogelijkheid. Het ministerie van VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie hebben hun handtekening gezet onder het gedoogbesluit dat dit mogelijk maakt. Zij geven hiermee gehoor aan het verzoek van LHV, NHG, InEen, NVZ en de Patiëntenfederatie, om in deze uitzonderlijke situatie snellere en adequatere zorg mogelijk te maken. Een taskforce treft de nodige voorbereidingen, rond Pasen wordt gestart met de nieuwe werkwijze.

Huisartsgegevens

Huisartsenposten kunnen nu  alleen een samenvatting van de huisartsgegevens raadplegen als de patiënt daar expliciet (vooraf) toestemming voor heeft gegeven. Met het gedoogbesluit wordt dat toestemmingsvereiste niet gehandhaafd. Dit geldt zo lang er maatregelen van kracht zijn om het SARS-CoV-2 virus onder controle te krijgen en in ieder geval tot 1 juni 2020. Dat betekent dat de huisartsgegevens van mensen die nog geen keuze hebben gemaakt niet meer hoeven worden uitgevraagd bij de patiënt. Dat scheelt kostbare tijd, waardoor de wachttijden bij de huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp-afdelingen (SEH’s) minder hard oplopen. 

Mondelinge toestemming

Een belangrijke voorwaarde van de autoriteiten is dat de zorgverleners op de HAP en de SEH ter plekke checken of de patiënt instemt met inzage, door mondeling om toestemming te vragen. Alleen als een patiënt (of zijn vertegenwoordiger) fysiek of juridisch niet in staat is zijn wil te uiten, kan de instemmingsvraag achterwege blijven.

Landelijk Schakelpunt

Op dit moment hebben ongeveer 8 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor het beschikbaar maken van hun huisartsgegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). De tijdelijke regeling zorgt ervoor dat ook de huisartswaarneemgegevens van mensen die nog geen keuze hebben aangegeven beschikbaar komen voor de huisartsenpost en de SEH. Uiteraard wordt de keuze van burgers die eerder hebben aangegeven dat zij niet willen dat hun informatie wordt gedeeld gerespecteerd. Burgers die hun keuze willen wijzigen, kunnen dit blijven aangeven bij hun huisarts of via volgjezorg.nl.

Meer informatie voor ziekenhuizen

De huisartsgegevens worden op de SEH beschikbaar gesteld via een raadpleegapplicatie van leverancier Topicus. De gegevens zijn, na toestemming van de patiënt, door zorgverleners met een UZI-pas op te vragen en uploadbaar naar het elektronisch patiëntendossier. Wanneer jouw ziekenhuis nog niet over (voldoende) UZI-passen beschikt kun je deze aanvragen bij het CIBG. Het CIBG heeft een spoedprocedure ingesteld zodat levering binnen 3 werkdagen kan plaatsvinden. Aansluiting op de raadpleegapplicatie loopt via VZVZ, de beheerder van het LSP. Ziekenhuizen kunnen zich hiervoor online aanmelden.

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitalisering