Main content

Huisarts in opleiding wordt op SEH ingezet

Nieuws

De SBOH (de werkgever van artsen  in opleiding) en de NVZ hebben een overeenkomst gesloten over de inzet van huisartsen in opleiding (haios) op de spoedeisende hulp (SEH). De aanleiding voor de overeenkomst is de Corona-crisis.

Extra artsen op de SEH

Momenteel werken circa 350 huisartsen in opleiding op een SEH, in het kader van een klinische stage. Vanwege de huidige crisissituatie hebben sommige instellingen behoefte aan extra (basis)artsen op de SEH. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in per 20 maart 2020 en dient als basis voor de financiële afspraken tussen het ziekenhuis en de SBOH. De SBOH betaalt het salaris aan de huisartsen in opleiding. Ziekenhuizen vergoeden de kosten voor de onregelmatigheidstoeslag en overwerkvergoeding aan de SBOH.

Meer over arbeidsmarkt