Main content

Honderden COVID-19-patiënten krijgen ziekenhuiszorg thuis

Nieuws

Nederlandse ziekenhuizen bieden op dit moment niet alleen zorg aan COVID-19-patiënten op de IC’s en verpleegafdelingen. Honderden patiënten ontvangen thuis ziekenhuiszorg. Dat gebeurt met behulp van telemonitoring. In februari van dit jaar bracht de NVZ in het kader van de Slimme Zorg Estafette al een podcast uit over dit onderwerp. Daarin vertelden onder meer longarts Wouter Blox en verpleegkundig specialist Netty de Graaf van het Albert Schweitzer ziekenhuis hun verhaal.

Digitale zorg én juiste zorg op de juiste plek

Telemonitoring wordt niet alleen voor COVID-19-patiënten ingezet, maar ook voor andere groepen. Voorbeelden daarvan zijn mensen met hartfalen of COPD. Het is een vorm van digitale zorg én de juiste zorg op de juiste plek: als de zorg thuis plaats kan vinden, heeft dat de voorkeur. Mits de patiënt en zijn omgeving dat kunnen en willen. Zo was het Albert Schweitzer ziekenhuis afgelopen najaar ook met telemonitoring bezig, vertelt longarts Wouter Blox in de podcast. “We waren al van plan thuismonitoring in te zetten voor andere patiëntengroepen, maar corona heeft de boel in een stroomversnelling gebracht.”

Stroomversnelling

Bij telemonitoring worden patiënten op afstand gemonitord door zorgprofessionals in het ziekenhuis. Vaak gebeurt dat met behulp van een speciale app. Patiënten krijgen daarnaast in de meeste gevallen meetapparatuur mee van het ziekenhuis. En er worden goede afspraken gemaakt met bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorg, HAP en SEH voor het geval ingrijpen of extra ondersteuning nodig is.

Thuismetingen

Dat geldt ook voor COVID-19-patiënten, vertelt verpleegkundig specialist Netty de Graaf in de podcast. “Patiënten krijgen een saturatiemeter en als het nodig is een glucosemeter mee naar huis. Twee tot 4 keer per dag geven ze via de app hun gegevens door, zoals de saturatie, ademhalingsfrequentie en hoe benauwd ze zijn.”

Mantelzorger

Niet elke patiënt komt voor telemonitoring in aanmerking, vertelt Blox. De patiënt zelf of een mantelzorger moet in elk geval de app kunnen downloaden en gebruiken. “Verder moet de patiënt bewezen COVID-19-positief zijn, stabiel en al enkele dagen herstellend, niet suf zijn of andere tekenen van een te laag CO2-gehalte vertonen en niet meer dan 3 liter zuurstof nodig hebben. Als de patiënt vanaf de SEH wordt ontslagen, moeten ook andere aandoeningen zoals longembolie te zijn uitgesloten.”

Thuis herstellen

Hoewel sommige patiënten even moeten wennen, vinden de meeste mensen het fijn om niet in het ziekenhuis te hoeven blijven, zegt Netty de Graaf: “Eigenlijk zijn patiënten stuk voor stuk blij dat ze thuis zijn. Dat ze hun eigen mensen om zich heen hebben, ze kunnen zelf bepalen hoe ze hun dag indelen of wie ze willen zien. Ze kunnen gewoon in alle rust thuis herstellen.” Ze voelen zich thuis niet onveilig, volgens Netty. “Omdat we 4 keer per dag monitoren, zien we direct wat er afwijkend is en kunnen we meteen actie ondernemen. Tegelijkertijd kunnen patiënten ons van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bellen als er problemen of vragen zijn. 7 dagen per week.”

Patiënttevredenheid

In een artikel van maart 2021 gepubliceerd door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde door een aantal onderzoekers van het Maasstad Ziekenhuis, concluderen de auteurs dat thuisbehandeling van COVID-19-patiënten met telemonitoring en zuurstoftoediening veilig kan worden toegepast. Het leidt tot hoge patiënttevredenheid en een potentieel aanzienlijke ligduur- en kostenbesparing. In de periode 1 juni tot 23 november 2020 werden in het Maasstad Ziekenhuis 49 COVID-19-patiënten ontslagen met telemonitoring en zuurstoftoediening. Daarvan moesten er 6 later opnieuw opgenomen worden.

Telemonitoring is een ontwikkeling die gestimuleerd wordt binnen de programma’s JuMP en Digitale Zorg van de NVZ.

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.