Main content

Handvatten voor implementatie telebegeleiding bij hartfalen

Nieuws

Bij de behandeling van patiënten met hartfalen wordt steeds vaker telebegeleiding ingezet. Cardiologen en verpleegkundig specialisten monitoren hun patiënten op afstand waardoor ziekenhuisbezoeken en opnames voorkomen worden. Telebegeiding draagt bij aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek én aan de NVZ-ambitie om te komen tot 25% minder fysieke polikliniekbezoeken met digitale zorg. De nieuwe implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen (pdf) helpt deze vorm van zorg succesvol in het ziekenhuis te implementeren. 

Telebegeleiding blijkt effectief bij stabiele hartfalenpatiënten, maar ook bij bijvoorbeeld patiënten waarbij de medicatie nog moet worden ingesteld na een ziekenhuisopname. De implementatiekaart beantwoordt vragen als ‘hoe organiseer je telebegeleiding?’, ‘wat is de tijdsinvestering?’, ‘wat betekent dit voor de ICT?’ en ‘hoe wordt het gefinancierd?’. Daarnaast bevat het document concrete tips, voorbeelden en verwijzingen naar andere praktische documenten en websites. 

De implementatiekaart is ontwikkeld door de NVZ, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg, de Harteraad en de Patiëntenfederatie Nederland.

Bekijk de implementatiekaart (pdf).

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.