Main content

Groeiend aantal patiënten duppt

Nieuws

In het eerste kwartaal van 2019 hebben bijna 750 duizend patiënten ingelogd in een patiëntenportaal om hun eigen medische gegevens te bekijken. Dit blijkt uit de kwartaalmeting van de VIPP-monitor. Sinds de start van het VIPP-programma is het aantal deelnemende instellingen dat een patiëntenportaal heeft, gestegen van 24 naar 62. In totaal doen 98 instellingen via de NVZ mee aan het VIPP-programma.

Inloggen op portaal 

In 2018 is er door Nederlandse patiënten ruim 2 miljoen keer geduppt. Dit maakte NVZ-bestuurder Ad Melkert bekend tijdens de eHealthweek. Uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2019 lijkt deze trend door te zetten: in het eerste kwartaal van 2018 hebben namelijk 367.000 patiënten ingelogd op een portaal. Omgerekend naar percentages is het aantal patiënten dat inlogt op een ziekenhuisportaal in januari 2019 gemiddeld 16 procent, bij categorale instellingen voor medisch specialistische zorg 10 procent. Om de subsidie voor doelstelling A2 te ontvangen, moet minimaal 10 procent van de patiënten het portaal gebruiken. Dit wordt gemeten door te kijken hoeveel patiënten die in de dertig dagen voor de audit contact hadden met het ziekenhuis, minimaal één keer in die periode hebben ingelogd. Als er aan doelstelling A3 gewerkt wordt, dan is dat percentage minimaal 25 procent. 

Deelnemers VIPP 

Deelnemers aan VIPP zijn algemene ziekenhuizen, revalidatie- dialyse- epilepsie- en radiotherapeutische centra en categorale instellingen voor medische specialistische zorg. Het programma is gestart in januari 2017 en loopt af op 31 december 2019. In het eerste kwartaal van 2020 zal bekend worden of alle deelnemers de doelen hebben gehaald.

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over de dupp-campagne