Main content

Governancecode Zorg 2017 stevige impuls voor goed bestuur

Nieuws

De kwaliteit van bestuur en toezicht van zorginstellingen is de afgelopen jaren ontwikkeld in de richting die de Governancecode Zorg 2017 beoogt. Dat blijkt uit onderzoek (pdf) op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar de Governancecode Zorg 2017. De code heeft een serieuze bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de professionalisering van bestuur en toezicht in de zorg.
 
In de Governancecode Zorg zijn regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Naleving van de Governancecode is verplicht voor leden van de NVZ. Uit het onderzoek komt naar voren dat vrijwel alle zorgorganisaties goed bekend zijn met de code. Vooral de hardere codebepalingen, zoals de aanwezigheid van een klokkenluidersregeling, worden behoorlijk goed nageleefd. Er is ruimte voor het beter doorleven van de zachtere bepalingen die gaan over waarden, cultuur en gedrag.

Code als vorm van zelfregulering

De geïnterviewde bestuurders en toezichthouders hechten sterk aan de code als vorm van zelfregulering. Verder zijn ze te spreken over het principle based karakter van de code. De brancheorganisaties in de zorg stellen vast dat een stevige bijdrage is geleverd aan de professionalisering van bestuur en toezicht, maar zien ook uitdagingen en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. De komende periode gaan ze aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek.

Breder onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Governance Support en maakt deel uit van een breder onderzoek naar de bijdrage van zelfregulerende maatregelen van de sector aan goed bestuur en toezicht in de zorg, dat op verzoek van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd. De andere 2 deelonderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en kennen vergelijkbare uitkomsten. VWS zal in 2021 een meta-analyse uitvoeren op de 3 rapporten en met een beleidsreactie komen.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over sectorontwikkeling