Main content

‘Goede zorg doen we samen’ centraal in nieuwe NVZ-strategie

Nieuws

Onder het motto ‘Goede zorg doen we samen’ wil de NVZ de komende jaren ervoor zorgen dat de hoge kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg gewaarborgd blijft. Dat is te lezen in de nieuwe strategie (pdf) voor de ziekenhuiszorg die de NVZ vandaag presenteert. 

De NVZ neemt als brancheorganisatie bovendien een volgende stap naar actief partnerschap. Dat houdt in dat we onze visie over goed beleid voor de Nederlandse zorg actief inbrengen en implementatie aanjagen. Uiteraard vergeten we onze ‘klassieke’ rol als brancheorganisatie niet: taken als het afsluiten van de cao en dienstverlening voor leden.

Veranderingen in bevolkingssamenstellingen zetten zorg onder druk

In de strategie beschrijft de NVZ de uitdagingen voor het ziekenhuislandschap de komende jaren. Zo zijn er steeds meer mogelijkheden voor medisch-specialistische behandelingen, maar nemen ook de kosten in de zorg toe. Ook zijn er veranderingen in de bevolkingssamenstelling die de zorg onder druk zetten. Waar er nu ruim 13 mensen in de werkzame leeftijd zijn per 80-plusser, zijn dat er over 10 jaar nog maar 8. De toegankelijkheid van zorg komt onder druk te staan omdat er simpelweg te weinig mensen zijn om zorg te leveren. 

Samen werken aan een vitaal en regionaal zorglandschap

Een vitaal regionaal en landelijk zorglandschap staan volgens de NVZ voorop om de uitdagingen in het landelijk zorglandschap het hoofd te bieden. Zorgaanbieders moeten meer samenwerken om de zorg regionaal te organiseren: zo dicht mogelijk bij de patiënt en als het kan thuis. 

Keuzes nodig om kwaliteit zorg te verbeteren

Daarnaast zijn keuzes nodig om gepast gebruik van zorg te bevorderen en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Digitalisering van zorg is belangrijk om samen te werken, zorg thuis te leveren en de benodigde keuzes te maken. Daarnaast moeten ziekenhuizen aantrekkelijke werkgevers blijven. Ziekenhuizen moeten wendbare organisaties zijn om al deze veranderingen in goede banen te leiden. De NVZ is van mening dat de benodigde andere manier van werken alleen slaagt als de bekostiging dat stimuleert. 

5 thema’s gepresenteerd

In haar visie presenteert de NVZ 5 thema’s:

•  Juiste zorg op de juiste plek 
Hierbij spelen ziekenhuizen een voortrekkersrol in regionale samenwerking. 

• Waardevolle zorg 
Patiënt en behandelaar bepalen samen wat waardevolle zorg is. Ziekenhuizen zorgen ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is voor keuzes en om te leren en verbeteren.
 
•  Digitale zorg 
Ziekenhuizen verbeteren met ICT, data en inzet van artificial intelligence de kwaliteit, ervaring en efficiëntie van zorg. De overheid standaardiseert gegevensuitwisseling zodat gegevens in de hele zorgketen bruikbaar zijn. Patiënten en behandelaren beschikken tijdig over relevante gegevens uit het ziekenhuis en daarbuiten. 

•  Innovatief werkgeverschap
Dit moet ervoor zorgen dat de zorg een interessante werkplek blijft. Ziekenhuizen bieden hun werknemers goede toekomstperspectieven met volop kansen om zich verder te ontwikkelen. De rol van verpleegkundigen wordt nog belangrijker met gedifferentieerde inzet en door een stevige positie in de governance. 

•  Passende bekostiging van zorg 
Passende bekostiging van zorg moet leiden tot een toekomstbestendig zorgstelsel met voldoende financiële middelen. Die bekostiging houdt rekening met het karakter van de zorg en beloont de juiste zorg op de juiste plek.

Lees ook de verkorte versie van de nieuwe NVZ-strategie (pdf).

Lees meer over de NVZ.