Main content

Goede voeding mag wat kosten

Nieuws

Goede voeding in het ziekenhuis mag wat kosten. Op 25 maart bespraken deelnemers van 24 ziekenhuizen dit onderwerp op de eerste bijeenkomst van Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen. Vanuit de 11 voorhoedeziekenhuizen in voeding heeft Alliantie Voeding in de Zorg een netwerk opgezet voor de ziekenhuizen die meedoen in het project Goede Zorg Proef Je. Zij werken aan de doelen van het Nationaal Preventieakkoord en daarmee aan een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen. Deze bijeenkomst tekende de start van de maandelijkse bijeenkomsten voor Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen.

Gezonde voeding is betaalbaar

Tijdens de eerste bijeenkomst presenteerde Charlotte Verhage, manager Foodservice en Hospitality van het Meander Medisch Centrum, een businesscase. Hierbij vertelde ze over hun nieuwe, gezonde voedingsconcept en hoe dit voor hen heeft uitgepakt. Hoewel de kosten voor voeding voor hen licht omhoog zijn gegaan, hebben zij ook op verschillende onderdelen kunnen besparen. Zo bleek een gezond voedingsconcept te leiden tot minder verspilling, minder sondevoeding en een hogere patiënttevredenheid. De conclusie: gezonde voeding is betaalbaar!

Kennis en tips delen helpt

De bijeenkomst werd afgesloten met break-out sessies met daarin vragen als ‘Welke obstakels zijn er?’ en ‘Hoe kunnen Goede Zorg Proef Je-ziekenhuizen elkaar hierbij helpen?’. Er kwamen verschillende obstakels aan het licht: 

  • Er is te weinig tijd en geld voor ontwikkelingen;
  • Het is lastig draagvlak te creëren;
  • Voedingsassistenten voelen zich soms ongehoord. 


Over de vraag hoe de ziekenhuizen elkaar konden helpen waren veel ziekenhuizen het met elkaar eens: er is behoefte aan het onderling delen van kennis en tips.

Goede Zorg Proef Je

Goede zorg proef je is een project van Alliantie Voeding in de Zorg, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. In het project werken het Voedingscentrum en de NVZ samen als partners van Alliantie Voeding. Goede Zorg Proef Je creëert aandacht voor een gezond voedingsaanbod in de zorg voor patiënt, bezoeker en medewerker. Het draagt bij aan het streven van het Nationaal Preventieakkoord: alle ziekenhuizen hebben in 2030 een gezond voedingsaanbod en 50% heeft dit in 2025. 

Voorhoedeziekenhuizen

Het project Goede Zorg Proef Je maakt ervaring beschikbaar via tools, het netwerk en de expertise van de voorhoedeziekenhuizen in voeding. Dit zijn 11 ziekenhuizen die hebben getekend om al in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod te hebben voor patiënt, bezoeker en personeel. Deze bijeenkomst op 25 maart was de start van maandelijkse bijeenkomsten waar nog eens 13 ziekenhuizen zijn aangesloten om met Goede Zorg Proef Je een gezond aanbod te realiseren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om samen struikelblokken te bespreken, expertise te benutten en samen te werken aan een gezond voedingsaanbod voor hun ziekenhuizen. Om het delen van kennis te faciliteren heeft de NVZ een werkgroep op NVZ-kennisnet aangemaakt. 

Ook aan de slag met gezonde voeding in de zorg? Bekijk de Factsheet ‘Gezonder Aanbod' en de Leidraad: ‘ontwikkeling visie op voeding'. Wil je graag meedoen met de Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen? Neem contact op met HorneL@zgv.nl.

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.