Main content

Goed eten hoort in het ziekenhuis

Nieuws

Een visie op voeding hoort thuis in de meerjarenstrategie van ziekenhuizen. Het is aan de raden van bestuur om deze visie uit te dragen richting medewerkers voor bewustwording en draagvlak. Ook is het belangrijk om via een kosten-batenanalyse in kaart te brengen wat een gezonde voedingsstrategie oplevert voor ziekenhuis en maatschappij. Dit zijn enkele aanbevelingen die voortgekomen zijn uit de expertmeeting Voeding in ziekenhuizen, die plaatsvond op 15 oktober 2019 in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen behoort tot de ambities van het Nationaal Preventieakkoord.

Standaard norm voor goede voeding

Experts van 18 organisaties inventariseerden de succesfactoren, aandachtspunten en best practices voor de implementatie van een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen. Hierbij gaat het om aanbod voor zowel patiënt, medewerker als bezoeker. Dit heeft acht aanbevelingen opgeleverd die zijn opgenomen in de ‘Resultaten Expertmeeting’. Dit document dient als uitgangspunt om te werken aan een gezonder voedingsaanbod. Eén van de aanbevelingen is bijvoorbeeld om te komen tot een standaard norm voor goede voeding. Hiermee gaat het ziekenhuis het gesprek aan met de cateraar. 

Voeding staat op de kaart

In diverse ziekenhuizen lopen pilots om voeding te verbeteren. Eerder in 2019 maakten verschillende ziekenhuizen bekend de overstap gemaakt te hebben naar een nieuw voedingssysteem. Het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam startte in maart met het concept MAASS, in Meander MC eet de patiënt sinds september volgens het concept Proef. Het Elisabeth TweeSteden implementeerde in oktober het concept ‘Eten voor jou’ en het Jeroen Bosch Ziekenhuis start in december met ‘Ons menu voor u’. Ook in de universitaire ziekenhuizen werkt men toe naar een ander voedingsaanbod voor patiënten: in het Amsterdam UMC en Erasmus MC zijn in november nieuwe concepten gestart. Concepten waarin het herstel van de patiënt centraal staat. De Alliantie Voeding in de Zorg is blij met deze ontwikkelingen. Op 20 februari 2020 organiseert de Alliantie het 3e seminar over voeding in ziekenhuizen om ervaring te delen en stappen te zetten naar een gezonder voedingsaanbod.

Nationaal Preventieakkoord 

Ziekenhuizen hebben een voorbeeldfunctie in het aanbieden van goede voeding. Dit helpt bij het herstel van patiënten. Ook helpt een gezond voedingsaanbod patiënten, medewerkers en bezoekers bij het maken van een gezonde keuze. In het Nationaal Preventieakkoord zijn dan ook doelen opgenomen die gericht zijn op een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen. De Alliantie Voeding in de Zorg werkt hier aan binnen het project Gezonde Zorg Proef Je. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is partner van de Alliantie Voeding in dit project.

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.