Main content

Geneesmiddelenvisie tussentijds geëvalueerd

Nieuws

De beleidsvisie VWS op geneesmiddelen is in 2016 gepubliceerd en onlangs geëvalueerd. Minister Bruins heeft de evaluatie van de geneesmiddelenvisie gestuurd naar de Tweede Kamer. Conclusie van het rapport: “het laaghangende fruit is geplukt in de eerste 3 jaar na publicatie van de visie. Het is halverwege de beleidsperiode tijd voor het hoger hangend fruit en aanvullende indicatoren, om de effecten van de visie te kunnen meten in 2022.” 

Innovatieve geneesmiddelen tegen aanvaardbare prijzen

In de visie staat het toegankelijk houden van innovatieve geneesmiddelen tegen aanvaardbare prijzen centraal. Volgens de onderzoekers heeft de visie geleid tot actiebereidheid bij veldpartijen om de uitgaven aan innovatieve geneesmiddelen te beheersen. Daarnaast zijn met de visie stappen gezet richting de gestelde doelen. Prijzen zijn in een bepaalde mate teruggedrongen. Maar ze blijven hoog. Gepast gebruik staat op de agenda, maar wordt nog niet systematisch onderzocht en geïmplementeerd. Alle innovatieve geneesmiddelen zijn opgenomen in het pakket. Maar er is vrij weinig zicht op de ontwikkeling van tijdige toegankelijkheid. 

Versterken inkoop innovatieve geneesmiddelen

De onderzoekers adviseren VWS om in Nederland de aandacht vooral te richten op het versterken van de huidige inkoop innovatieve geneesmiddelen, en op het stimuleren en faciliteren van onderzoek naar gepast gebruik. Daarnaast is het advies aan de minister om in Europees verband de druk op de prijzen te verhogen en op langere termijn wet- en  regelgeving aan te passen van onder andere patenten en andere beschermconstructies. In Nederland zou VWS kunnen bijdragen door de efficiëntere ontwikkeling of productie  van innovatieve geneesmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren. Tot slot zijn aanvullende indicatoren nodig om in 2022 de effecten van de visie goed te kunnen meten. 

Internationale samenwerking

De minister schrijft de punten uit de evaluatie te herkennen. Hij onderschrijft het belang van een internationale agenda en blijft zich inzetten voor samenwerking op dat niveau. De aanbevelingen over inkoop van innovatieve geneesmiddelen en onderzoek naar gepast gebruik, vragen om een verdere uitwerking.  

Integraal pakket aan maatregelen

Ook de NVZ herkent de punten uit de visie. De aanbevelingen worden betrokken bij de verdere uitwerking van het integraal pakket aan maatregelen (onderdeel van het hoofdlijnenakkoord msz) dat partijen hebben opgesteld om de dure geneesmiddelenproblematiek aan te pakken. Dit pakket bestaat uit acties op terreinen zoals informatiepositie, inkoop innovatieve geneesmiddelen en gepast gebruik. 

Geneesmiddelen

Wil je meer informatie over Geneesmiddelen? Word dan lid van de werkgroep Geneesmiddelen op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over sectorontwikkeling