Main content

Gaat jouw ziekenhuis ook voor betere zorg en lagere kosten?

Nieuws

Ongeveer 20% van de laboratoriumtesten in het ziekenhuis is niet noodzakelijk. Dit levert onnodig prikken en onnodige kosten op. Ook blijkt dat een deel van de patiënten in ziekenhuizen een urinekatheter of een infuus hebben die niet (langer) nodig is. Deze katheters en infusen kunnen ernstige complicaties veroorzaken. Hier liggen dus kansen voor verbetering.

Wat kan er verbeterd worden?

In het NFU-programma Doen of laten? hebben 4 grote opleidingsziekenhuizen het totaalaantal labaanvragen op de afdeling Interne Geneeskunde met ruim 11% teruggebracht, onder coördinatie van het Amsterdam UMC. Zeven andere ziekenhuizen hebben het percentage onterechte urinekatheters verminderd van 32% naar 24% en het percentage onterechte infusen van 22% naar 14%. Een verschuiving die we in meer ziekenhuizen willen realiseren om zo nog betere zorg te bieden.

Hoe is dit bereikt? 

Het verminderen van labonderzoek gebeurde met onderwijs en feedback, intensivering van de supervisie van assistenten door ervaren specialisten en veranderingen in het elektronische aanvraagsysteem. Het verminderen van niet-gepaste infusen en katheters kwam tot stand met lokale klinische leiders, posters, zakkaartjes en onderwijsbijeenkomsten voor artsen en verpleegkundigen, posters voor patiënten en competitieve feedback. 

Ook jouw ziekenhuis kan meedoen

Doen of laten? biedt de mogelijkheid om deze interventies ook op een of meer afdelingen in jouw ziekenhuis in te voeren. Zo wordt onnodig leed bij patiënten voorkomen en bovendien worden kosten bespaard . Een team van deskundigen begeleidt jouw ziekenhuis bij het invoeren en het monitoren van de veranderingen. Ook is een gids beschikbaar om te helpen en zijn er toolkits voor minder onnodige labdiagnostiek en onnodige infusen en katheters. Een belangrijke voorwaarde is dat de betrokken medische staf en bestuurders van jouw ziekenhuis enthousiast zijn. Voor een succesvolle interventie is het ook van belang dat jouw ziekenhuis een medisch specialist heeft die zich verantwoordelijk voelt voor het slagen van het project, en zijn of haar collega’s enthousiasmeert. 

Wil je meedoen of heb je vragen?

Het programma Doen of Laten? nodigt je uit om mee te doen met deze kwaliteitsverbetering. Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met Danielle Kroon (06-24234962) of Tijn Kool (06-11531143). Het programmateam van Doen of laten? helpt graag bij het starten van een project in jouw ziekenhuis en komt daarvoor langs om de noodzakelijke acties door te nemen. 

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.