Main content

Forse impact COVID-19 op prijsindexen 2021

Nieuws

COVID-19 heeft een forse impact op de ramingen van de prijsindexen, zoals de NVZ al communiceerde naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020. De gewogen gemiddelde index 2021 is in de juni-ramingen gedaald naar 1,97% (was 2,75%). Dit wordt geheel veroorzaakt door een daling van de prijsindex personele kosten (ova) naar 1,94% (was 3,24%). De daling is toe te wijzen aan een snel stijgende werkloosheid en de onzekere economische vooruitzichten als gevolg van COVID-19

Verdere daling prijsindexen te verwachten

In de juni-raming is alleen de prijsindex voor personele kosten geactualiseerd. Dit betekent dat naar verwachting nog een verdere daling van de prijsindexen is te verwachten. Eind september volgen de nieuwe ramingen op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021.

Bekijk de laatste prijsindexen op de pagina Prijsindexcijfers.