Main content

Financiering voor juiste zorg op de juiste plek

Nieuws

Het ontwikkelen van andere vormen van zorg, zoals het gebruik van slimme technologie of samenwerking in de keten, vraagt om investeringen. De kosten gaan daarbij vaak voor de baten uit. Om ziekenhuizen en medisch specialisten wegwijs te maken in de mogelijkheden die er zijn, hebben de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een factsheet gemaakt: Financieringsmogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek.

Subsidieaanvragen

NVZ-voorzitter Ad Melkert: "Er zijn reeds veel goede initiatieven in het kader van de juiste zorg op de juiste plek, helaas merken we dat de bekostiging nog te vaak als knelpunt wordt ervaren. Het is van belang dat alle middelen die er zijn, optimaal worden benut. En wanneer er praktische problemen in de weg staan, deze bij ons te melden." De factsheet geeft een overzicht van subsidies en andere gelden waarmee initiatieven voor juiste zorg op de juiste plek (deels) gefinancierd kunnen worden. Denk aan kosten voor projectuitvoering of investeringen in technologie, die niet gefinancierd kunnen worden in de DBC-systematiek. Per optie is uitgelegd waar en wanneer subsidieaanvragen gedaan kunnen worden en waar zorgaanbieders meer informatie kunnen vinden.

Financieringsmogelijkheden

Zo is er voor de looptijd van het Hoofdlijnenakkoord afgesproken dat er €425 miljoen beschikbaar gesteld – de zogenaamde ‘transformatiegelden’. Zorgaanbieders van medisch specialistische zorg kunnen deze gelden aanvragen bij hun regionale zorgverzekeraars. Daarnaast kunnen ziekenhuizen en medisch specialisten bij ZonMw diverse vouchers en subsidies aanvragen. De NZa heeft een specifieke beleidsregel ontwikkeld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars innovatieve zorgprestaties kunnen financieren. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) financiert projecten die bijdragen aan de verbetering van transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Dat betekent dat ook voor projecten voor juiste zorg op de juiste plek een beroep gedaan kan worden op SKMS-gelden. 

Meerjarencontracten

Verder wijzen de Federatie en de NVZ op de mogelijkheid om juiste zorg op de juiste plek te bekostigen vanuit de reguliere contracten. Meerjarige afspraken met de zorgverzekeraar kunnen zorgen voor financiële stabiliteit, waardoor het ziekenhuis zich kan focussen op de transitie naar juiste zorg op de juiste plek. 

Download de factsheet Financieringsmogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek.

Kijk voor meer informatie op Zorg voor JuMP of de website van de FMS.