Main content

Factsheet Energiekentallen Zorgsector gepubliceerd

Nieuws

De zorgsector staat voor een grote maatschappelijke uitdaging: hoe gaan we naar een sector die nagenoeg geen CO2 meer uitstoot in 2050? Energiebesparing en stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen zijn belangrijk om dit doel te bereiken. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) publiceert de Factsheet Energiekentallen Zorgsector (pdf), om een beeld te geven van de omvang van de zorgsector in relatie tot het energiegebruik.
 
De factsheet presenteert op een grafische wijze algemene kenmerken van de zorgsector, zoals aantal medewerkers, omzet en gemiddelde jaarlijkse bijdrage per inwoner. Ook gaat de sheet de diepte in op het energieverbruik van een aantal deelsectoren, per provincie wordt uitgesplitst. Op deze wijze worden opvallende verschillen geïdentificeerd. Zo Friesland en Drenthe hebben de hoogste gasintensiteit voor langdurige zorg.

Leren van verschillen

Het zijn de verschillen en uitschieters die interessant zijn, want daar is volgens het EVZ grote winst te behalen of juist veel van te leren. Het EVZ is een kenniscentrum dat zich richt op CO2-emissiereductie in de zorgsector en wordt uitgevoerd door Stimular/MPZ en TNO in afstemming met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz.

Op zoek naar oorzaken

Het EVZ gaat samen met de sector op zoek naar de achterliggende oorzaken van de verschillen binnen de sector en geconstateerde uitschieters. In een volgende factsheet over dit onderwerp zal het EVZ ingaan op de mogelijke oorzaken hiervan en zullen praktische handvatten worden gegeven waarmee zorgorganisaties zelf aan de slag kunnen om hun energieprestaties te verbeteren.

Duurzaamheid

Wil je meer informatie over Duurzaamheid? Word dan lid van de werkgroep Duurzaamheid & circulaire economie of de werkgroep Vastgoedontwikkeling op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.