Main content

Extra opleiden FZO-functies

Nieuws

Er zijn tekorten ontstaan aan gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunende functies. De ramingen van het Capaciteitsorgaan laten zien dat ziekenhuizen en umc’s de komende jaren substantieel méér gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners moeten opleiden om in de behoefte te kunnen voorzien. Om deze opgave het hoofd te bieden hebben NVZ, NFU en V&VN een FZO Taskforce ingesteld die met richtinggevende adviezen komt om meer op te leiden.

Adviezen

De adviezen van de taskforce zijn op 5 september verzonden naar het ministerie van VWS, Capaciteitsorgaan, CZO en Regioplus. Het NVZ-bestuur en het bestuur van de NFU onderschrijven de adviezen van de taskforce en hebben zich gecommitteerd aan de implementatie daarvan in de FZO-regio’s. Bij de regionale ledenraadplegingen van de NVZ in september zal uitgebreid op de adviezen van de FZO Taskforce worden ingegaan en wat dit van de ziekenhuizen vergt.

Documenten

Fonds Ziekenhuis Opleidingen

Wil je meer informatie over Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.