Main content

Evaluatie programma [Ont]Regel de Zorg

Nieuws

In een brief aan de Tweede kamer presenteert Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de resultaten van de pas uitgevoerde evaluatie van [Ont]Regel de Zorg (ORDZ). ORDZ is het programma van het ministerie van VWS en de zorgsector met als doel dat zorgverleners minder regeldruk ervaren. De evaluatie richt zich met name op de vraag hoe VWS het vraagstuk van regeldruk in de zorg heeft aangepakt. En wat daarin goed heeft gewerkt en wat juist voor verbetering vatbaar is. 

Ontregelen medisch specialistische zorg

De gedachte achter ORDZ: hoe minder onnodig papierwerk en regels, hoe meer aandacht en tijd er naar de patiënt kan. De afgelopen 3 jaar hebben de partijen van ORDZ, waaronder de NVZ, met elkaar hard gewerkt aan het ontregelen van de medisch specialistische zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. 

Actieplan Medisch Specialistische Zorg

De NVZ was betrokken bij het actieplan voor de Medisch Specialistische Zorg. Met de veelzijdigheid en de complexe zorg van het medisch specialisme komt ook veel informatieoverdracht. Die veroorzaakt regeldruk wanneer de zorgverlener het vastleggen van gegevens als te veel of onnodig ervaart, zoals dubbele registraties. Daarom moeten regels en registraties passend zijn. Download de factsheet Medisch Specialistische Zorg of bekijk de inspirerende ontregelvoorbeelden in de medisch specialiste zorg.

Actiepunten NVZ

De NVZ heeft de volgende actiepunten uitgevoerd:

Erica de Loos is als beleidsadviseur bij de NVZ betrokken bij ORDZ.

“Alle zorgmedewerkers uit de 112 NFU- en NVZ-instellingen krijgen via hun IT-portaal direct toegang tot de compliance tool ‘Landelijk Overzicht Richtlijnen en Eisen Nederlandse Zorg’ (LORENZ). Dit vermindert online zoekwerk naar actuele wet- & regelgeving, kwaliteitsdocumenten en richtlijnen voor zorgverlening aan patiënten en de bedrijfsvoering van de organisatie. Met ruim 2.000 actuele verwijzingen in LORENZ ligt er echter nog wel landelijk een uitdaging om de hoeveelheid aan regels en richtlijnen te ontregelen."

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.