Main content

Ervaringen van patiënten geven goede indicatie voor samen beslissen

Nieuws

De NVZ heeft onlangs de pilot Patiëntervaringen afgerond. 13 NVZ-leden deden mee en ruim 200.000 patiënten deelden hun ervaringen. Dit leverde een mooie score van 8,5 voor (poli)kliniekbezoek op. Deelnemers werd ook nadrukkelijk gevraagd naar de ervaring met Samen Beslissen tussen arts en patiënt. Dit leverde hoge scores op; slechts 11% is van mening dat betere uitleg en voorlichting wenselijk was geweest.

Waardegedreven zorg

De pilot maakte deel uit van het programma Waardegedreven zorg van de NVZ. Er zijn 2 grote pijlers binnen dit programma:

  1. meer samen beslissen, en;
  2. leren&verbeteren.

Een gedegen meetinstrument helpt om beide aspecten van Waardegedreven zorg te stimuleren. De patiënt kan zelf uitstekend beoordelen in hoeverre samen wordt beslist. Dit was één van de redenen om te starten met een pilot Patiëntervaringsmetingen. 

Korte vragenlijst

Naast inzicht in Samen Beslissen, is het van belang te kunnen leren en verbeteren. Dit doen we mede op basis van ervaringen van patiënten. Hierbij ontbrak tot nu toe een korte gedegen vragenlijst en landelijke benchmark. De vragenlijst is ook toegankelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Vervolg

De deelnemers waren erg enthousiast over de pilot. Uit de evaluatie bleek dat er vraag is naar een vervolg met landelijke coördinatie vanuit de NVZ. Het team Waardegedreven zorg werkt aan een plan om meer leden te laten deelnemen en de vragenlijst op onderdelen verder te verbeteren.

Meer informatie

Bekijk de infographic Meting patiëntervaringen (PREM).

Samen beslissen

Wil je meer informatie over Samen beslissen? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over samen beslissen

Waardegedreven zorg

Wil je meer informatie over Waardegedreven zorg? Word dan lid van de werkgroep Waardegedreven zorg op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over waardegedreven zorg