Main content

Eerste BAC met buitenring Informatiebeleid en e-health over digitale transformatie een feit

Nieuws

De zorg ondergaat in de komende jaren een digitale transformatie. Om de ziekenhuizen goed te ondersteunen en stimuleren in deze transformatie, heeft de NVZ een nieuwe manier om kennis van buiten naar binnen te halen. Via een ‘BAC met buitenring’. Dit is een Bestuursadviescommissie (BAC) met experts van buiten de ziekenhuizen en zelfs buiten de zorg. De eerste BAC met buitenring ging dan ook over informatiebeleid en e-health.

Informatiebeleid en e-health

De zorg wordt digitaler en krijgt veel nieuwe voordeuren. Digitale voordeuren, wel te verstaan. Hoe gaan we daarmee om? Welke businessmodellen horen daarbij, welke problemen worden erdoor opgelost en waar zitten de belemmeringen en valkuilen? En wat betekent het voor patiënten? Over onder meer deze vragen discussieerde de eerste BAC met buitenring Informatiebeleid en e-health.

Naadloze elektronische gegevensuitwisseling

De nieuwe standaard: naadloze elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten. Een groeiend deel van de ziekenhuiszorg zal buiten de muren van het ziekenhuis geleverd worden, door inzet van e-health-toepassingen voor monitoring en beeldcontact op afstand. De informatiepositie van de patiënt verandert sterk, wat de gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer mogelijk maakt. De NVZ stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen in deze transformatie. De Bestuursadviescommissie Informatiebeleid en e-health adviseert het NVZ-bestuur hierin. 

Kennis van buiten naar binnen

In de BAC zijn bestuurders van ziekenhuizen en categorale instellingen vertegenwoordigd, maar de digitale zorg is ook een hot topic buiten de ziekenhuiswereld. Daarom haalt de BAC kennis van buiten naar binnen, ter inspiratie en reflectie. Hiervoor is de ‘buitenring’ opgericht, met experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en anderen van binnen en buiten de zorg.

Patiëntenapps

Tijdens de eerste BAC met buitenring Informatiebeleid en e-health bogen de deelnemers zich over de digitale transformatieagenda voor de komende jaren. Aangejaagd door een presentatie van Daan Dohmen, (hoogleraar Digital Transformation in Healthcare en Founder/CEO van Luscii Healthtech) focuste de discussie zich op functionaliteiten voor patiënten. Denk aan apps die zorgen voor screening, triage, monitoren of 'coaching' van patiënten. Daarbij werd ingezoomd op de randvoorwaarden en belemmeringen voor zulke functionaliteiten.

Deelnemers waren enthousiast over deze nieuwe manier om met elkaar in gesprek te raken. Voortaan komt de BAC met buitenring 2 keer per jaar bij elkaar.

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg

Meer over digitalisering