Main content

Driekwart ziekenhuizen levert portefeuilleroutekaart in

Nieuws

Bijna 75% van alle ziekenhuizen (academische, algemene en categorale ziekenhuizen) in Nederland heeft een portefeuilleroutekaart ingediend bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Een groot aantal zorginstellingen moest de portefeuilleroutekaart voor 1 juli 2021 inleveren, als onderdeel van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0.

Portefeuilleroutekaarten

De NVZ en de NFU hebben met behulp van TNO de sectorale routekaart ‘verduurzaming zorgvastgoed voor de cure’ (pdf) ontwikkeld. In de routekaarten wordt beschreven hoe men binnen de eigen vastgoedportefeuille denkt te komen tot het terugdringen van de directe CO2-uitstoot om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De ingediende documenten bevatten concrete plannen, scenario-analyses en visies over hoe op organisatieniveau maximaal kan worden bijgedragen aan deze doelstellingen. TNO analyseert momenteel de ingediende portefeuilleroutekaarten om te kijken hoe ver de sector kan komen in het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

Landelijke doelstellingen

Op 1 juli 2021 - dit was december 2020 maar is uitgesteld - moet elke individuele zorginstelling inzichtelijk maken hoe de instelling toewerkt naar de landelijke doelstellingen. De individuele routekaart gaat in op 3 onderdelen:  

  1. Energie besparen; 
  2. Inzet duurzame energie (warmte, zon en wind);
  3. Inkoop duurzame energie.

Grootste deel van gebouwvoorraad

De ingediende documenten vertegenwoordigen zo’n 85% van de totale gebouwvoorraad in de cure-sector. Van de ingeleverde routekaarten is een derde nog in concept en twee derde definitief. Een kwart van de ingeleverde routekaarten is al door het bestuur ondertekend. Verder heeft nog eens 10% van de ziekenhuizen aangegeven op zeer korte termijn alsnog hun portefeuilleroutekaart aan te leveren. Bekijk welke zorgorganisaties hun portefeuilleroutekaart ingeleverd hebben.

Voorbeelden en vragen

Wil je ook weten of jouw concept voldoet? Mail deze dan naar portefeuilleroutekaart@nvz-ziekenhuizen.nl. Of bekijk voorbeelden van ingevulde routekaarten. Bij vragen kun je contact opnemen met het EVZ of de NVZ via portefeuilleroutekaart@nvz-ziekenhuizen.nl.  
 

Duurzaamheid

Wil je meer informatie over Duurzaamheid? Word dan lid van de werkgroep Duurzaamheid & circulaire economie of de werkgroep Vastgoedontwikkeling op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.