Main content

Doe mee aan Online Dialoog Voeding in de zorg

Nieuws

Green Deal Duurzame Zorg initieert een Online Dialoog ‘Duurzame en gezonde voeding in de Zorg’. Tot en met augustus kunnen deelnemers inzichten delen over het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg. De Online Dialoog gaat nadrukkelijk over duurzaamheid in de voedselketen. 

De Online Dialoog is een middel om de hele keten in beeld te brengen en de deelnemers met elkaar te verbinden. Van agrariër tot cateraar, van diëtist en zorgprofessional tot bezoeker, van bestuurder tot voedingsassistent, van patiënt/cliënt tot leverancier. Vanuit de dialoog kan een breed gedragen verandering in gang worden gezet naar een duurzaam en gezond voedingsbeleid. Dat is het uiteindelijke doel volgens VWS en Stichting Eten+Welzijn, die de Online Dialoog organiseren. 

Digitaal platform

De Online Dialoog vindt plaats op het digitale platform ToekomstProef en bestaat uit 2 rondes. In de eerste ronde reageren deelnemers op 3 hoofdonderwerpen. Deze ronde geeft inzicht in wat er speelt en leeft onder de verschillende betrokkenen. De antwoorden worden geanalyseerd en vertaald naar thema’s die in de tweede ronde uitdieping krijgen. Deelnemers kunnen onder meer reflecteren op de mening van anderen, ideeën formuleren en prioriteiten aangeven. Beide rondes zijn te doorlopen in een tijdsbestek van maximaal 10 minuten. 

Toekomst van eten en drinken in de zorg

De organisatie analyseert de uitkomsten van de Online Dialoog en vertaalt deze naar een rapportage. Alle deelnemers ontvangen deze. De kennis is namelijk niet alleen ván iedereen, maar ook vóór iedereen. De uitkomsten worden bovendien meegenomen in bestaande programma’s waarbij deelnemers kunnen aansluiten. “We roepen iedere betrokkene op om via toekomstproef.nl mee te denken over een duurzame en gezonde toekomst van eten en drinken in de zorg”, aldus de organisatie.

Nationaal Preventieakkoord

De Green Deal Duurzame Zorg legt de nadruk op duurzaamheid in de voedselketen. Het Nationaal Preventieakkoord legt de nadruk op gezondheid (overgewicht). Het uitgangspunt hierbij is dat goede voeding onderdeel is van goede zorg en helpt bij het herstel van patiënten. Het doel is dat in 2025 50% van de Nederlandse ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod heeft voor patiënt, medewerker en bezoeker. Om deze ambitie waar te maken werkt de NVZ samen met de Alliantie Voeding in de Zorg in het project Goede zorg proef je.

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Duurzaamheid

Wil je meer informatie over Duurzaamheid? Word dan lid van de werkgroep Duurzaamheid & circulaire economie of de werkgroep Vastgoedontwikkeling op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.