Main content

Definitieve prijsindexen 2020 en eerste raming 2021 bekend

Nieuws

De prijsindexen voor 2020 zijn gestegen naar 2,88 % (was 2,72 % in de decemberraming 2019), in het Centraal Economisch Plan 2020 van het Centraal Planbureau. De stijging wordt veroorzaakt door een toename van de materiële en kapitaallasten-indexen. De stijging van de prijsindexen voor 2020 leidt tot een nacalculatie over dat jaar in het macrokader van de Medisch Specialistische Zorg 2021 met +0,34 %.

Prijsindexcijfers

De prijsindexcijfers zijn in beginsel gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Deze cijfers zijn belangrijk voor de omvang van financiële kaders, voor tarieven en prijzen. Deze zijn namelijk bepalend voor het bedrag dat aan het macrokader wordt toegevoegd om hiervoor te compenseren en het percentage waarmee de tarieven van het gereguleerd segment door de Nederlandse Zorgautoriteit worden verhoogd.

Coronavirus

In het Centraal Economisch Plan van het CPB zijn ook de eerste ramingen voor 2021 beschikbaar. De gewogen gemiddelde index 2021 wordt vooralsnog geraamd op 2,75 %. Hierbij moet de onzekerheid die het coronavirus voor de wereldeconomie met zich meebrengt in acht worden genomen. Daar waar in het Centraal Economisch Plan nog werd gerekend op een groei van de economie in 2021 met 1,6 %, heeft het CPB op 26 maart 2020 vier scenario’s gepubliceerd waarin de economische groei tussen de -2,7 % en + 3,8 %  zal zijn. De uiteindelijke groei zal afhankelijk zijn van de duur van het coronavirus en de snelheid van het herstel. In de vier scenario’s gaat het CPB ervanuit dat de economie in 2020 zal krimpen met een percentage tussen de -1,2 % en -7,7 %. De komende maanden zal moeten uitwijzen hoe de prijsindexen zich ontwikkelen in het licht van het coronavirus.

Lees meer over de prijsindexcijfers.