Main content

Definitief cao-akkoord verwacht op 14 januari 2020

Nieuws

Zoals bekend hebben naast de NVZ ook FNV en CNV, na raadpleging van hun achterbannen, ingestemd met het onderhandelaarsresultaat. Echter, omdat nog niet álle cao-partijen het onderhandelaarsresultaat hebben bekrachtigd, is nog geen sprake van een definitief cao-akkoord.

Besluitvorming

We wachten op dit moment nog op de uitkomst van de besluitvorming van de besturen van NU'91 en FBZ. Die zullen besluiten na raadpleging van de achterbannen. Een besluit van de betreffende besturen wordt verwacht op respectievelijk maandag 13 januari en dinsdag 14 januari.

Uitvoering

Wat de NVZ betreft, wordt zo snel mogelijk na het bereiken van een definitief cao-akkoord overgegaan tot effectuering van de afspraken, waaronder de uitbetaling van de eenmalige uitkering. Of de daadwerkelijke uitvoering in januari of in februari plaatsvindt, is afhankelijk van de mogelijkheden van de salarisverwerkers om de noodzakelijke mutaties voor te bereiden c.q. te verwerken. Uiteraard zijn wij hierover in nauw overleg met de belangrijkste salarisverwerkers in onze branche. Het streven daarbij is dat, daar waar redelijkerwijs mogelijk, nog in januari tot effectuering zal worden overgegaan. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.