Main content

Deadline inschrijving voor VIPP 5 in zicht

Nieuws

Instellingen van medisch-specialistische zorg (msz) en audiologische centra hebben tot en met 31 oktober 2020 de tijd om de subsidie aan te vragen bij het ministerie van VWS, en om de vragenlijst voor de startmonitor voor VIPP 5 in te vullen.

De VIPP 5-regeling voor msz-instellingen en audiologische centra is op 11 februari 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Msz-instellingen en audiologische centra komen in aanmerking voor subsidie als zij bepaalde resultaatdoelstellingen bereiken en daar een inspanning voor hebben geleverd. Om dit te kunnen meten, is deelname aan de (start)monitor een vereiste.

VIPP 5-modules

De VIPP 5-regeling bestaat uit 3 modules, waarvan module 1 en 3 verplicht zijn.

  • Module 1: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel. Dit kan op 2 manieren:

1. Regulier: de activiteit moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn behaald; 
of
2. Versneld: de activiteit moet uiterlijk op 31 mei 2021 zijn behaald.

  • Module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel, en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling. De activiteit moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn behaald.
  • Module 3: de instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling. De activiteit moet uiterlijk op  30 juni 2023 zijn behaald.

Contact

Voor vragen over VIPP5, kunnen NVZ-leden contact opnemen via vipp@nvz-ziekenhuizen.nl. NFU-leden kunnen mailen naar vipp@nfu.nl en ZKN-leden via vipp@zkn.nl.

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.