Main content

Coördinatie coronazorg wordt opgeschaald

Nieuws

De coördinatie van de coronazorg wordt opgeschaald om te zorgen dat er een betere spreiding van patiënten over Nederland komt. De schaarste aan beddencapaciteit neemt in het hele land toe, waardoor het steeds belangrijker wordt om te kijken waar nog wel bedden zijn.

Schaarste aan capaciteit

Het aantal beschikbare bedden is een knelpunt, in het bijzonder IC-bedden. Dat speelde tot voor kort het sterkst in Noord-Brabant. Inmiddels neemt de schaarste aan capaciteit op veel meer plekken in Nederland toe. Het wordt dus steeds belangrijker om te kijken waar nog plek is. Door patiënten te verplaatsen naar ziekenhuizen waar nog voldoende capaciteit beschikbaar is, bijvoorbeeld in Noord-Nederland, moet worden voorkomen dat er bij ziekenhuizen in Noord-Brabant onbeheersbare situaties ontstaan.

Coronazorg in goede banen

De coördinatie van de acute zorg is regionaal georganiseerd. Nederland heeft 11 ROAZ-regio’s (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Landelijke afstemming over de acute zorg vindt plaats binnen het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg). De afgelopen weken zijn de ROAZ-en en het LNAZ druk bezig geweest om de coronazorg in goede banen te leiden.

Coördinatiecentrum

Doordat het aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de IC flink toeneemt, is besloten de landelijke coördinatie van de beschikbare capaciteit op te schalen. Een apart coördinatiecentrum, aangestuurd door het LNAZ, matcht de vraag naar (IC-)bedden met de beschikbare capaciteit in het land. Vervolgens komt er dagelijks een enorme logistieke operatie op gang om patiënten te verplaatsen van het ene naar het andere ziekenhuis. De afgelopen dagen zijn al honderden patiënten verplaatst. Op deze manier wordt geprobeerd de zorg voor coronapatiënten en voor acute patiënten zo goed mogelijk te regelen.

Acute niet-coronazorg

De acute niet-coronazorg loopt in heel Nederland gewoon door. Denk aan de behandeling van mensen met acuut hartfalen of die ernstig gewond zijn geraakt bij een ongeluk. Bij het matchen van de beschikbare IC-capaciteit wordt hiermee rekening gehouden. De zorg voor niet-acute patiënten is met de komst van Corona afgeschaald. Dit is om twee redenen gebeurd. Ten eerste is de zorg die coronapatiënten vragen intensief en vereist deze een grote inzet van ziekenhuisprofessionals en ziekenhuiscapaciteit. Ten tweede wordt er voor afschaling van zorg gekozen in verband met het risico op besmetting. Patiënten die op de OK-planning stonden voor bijvoorbeeld een heup-implantaat, kunnen afgebeld worden en ook poliklinische zorg wordt verminderd. De mate van afschaling verschilt per regio. In sommige delen van het land heeft het coronavirus minder hard om zich heen gegrepen en kon de afschaling van de niet-acute zorg vooralsnog beperkt blijven.

Niet-acute zorg

Enkele medisch specialisten hebben tegen de NOS hun zorgen geuit over het uitstel van niet-acute zorg. Er zijn zorgen dat hierdoor “ook mensen uit de reguliere zorg, die nu niet op tijd worden geholpen, slechtere kansen hebben en zelfs doodgaan." Ook zijn er zorgen over patiënten die niet kunnen wachten, “maar nog geen acute problemen hebben”.

Ernst en noodzaak van de behandeling

Bij afschaling van zorg wordt nadrukkelijk naar de ernst en noodzaak van de behandeling gekeken. Zo mogelijk, wordt de zorg anders vorm gegeven. Belangrijk is dat patiënten zo goed en volledig mogelijk worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van het afzeggen van afspraken. Patiënten moeten weten wanneer zij aan de bel moeten trekken als hun toestand verslechtert. Ook bespreken ziekenhuizen eventuele alternatieve behandelopties met patiënten. 

Prioriteit

De behandeling van coronapatiënten heeft prioriteit en vraagt heel veel van zorgprofessionals en ziekenhuizen. Om dit mogelijk te maken, is er minder ruimte voor niet-acute zorg. Afschaling gebeurt echter weloverwogen en kan dus per regio en per ziekenhuis verschillen. Ziekenhuizen doen er alles aan om goede corona- en niet-coronazorg te bieden.
 

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.