Main content

Coalitie wil kunstmatige intelligentie in de zorg versterken

Nieuws

De Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie (NL AIC) wil de ontwikkeling en toepassing van Artificial Intelligence (AI) in gezondheid en zorg versterken om de uitdagingen in de sector te lijf te gaan. Hiertoe gaat een werkgroep gezondheid en zorg van start met een digitale bijeenkomst op 14 april. De NVZ is één van de deelnemers aan de bijeenkomst.

NVZ-speerpunten

De bijeenkomst vindt online plaats en is bedoeld voor geïnteresseerden in ziekenhuizen, investeerders, zorgverzekeraars, bedrijven, overheids- en kennisinstellingen en patiëntenverenigingen. Binnen de werkgroep gaan deelnemers samen met kwartiermaker Pieter Jeekel aan de slag om, op het terrein van gezondheid en zorg, de grootste kansen van en uitdagingen voor AI te identificeren. De NVZ haakt aan bij de startbijeenkomst om AI benoemd is als één van de NVZ-speerpunten voor de komende jaren.

Kunstmatige intelligentie

AI, ook wel kunstmatige intelligentie, verandert volgens NL AIC wereldwijd het werk van de zorgverlener en hoe de sector met de gezondheid van burgers en de zorg voor patiënten omgaat. “AI biedt grote kansen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en de toenemende druk op het Nederlandse zorgstelsel te verlichten.”

Preventie centraal

Toepassing van AI voor de gezondheidszorg is breed: AI-modellen kunnen leiden tot een trendverschuiving naar een gezondheidszorgsysteem waarin preventie centraal staat. AI kan ook inzichten opleveren, die beter zelfmanagement van chronische zieken ondersteunen. Kunstmatige intelligentie kan ook bijdragen aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Digitalisering van de zorg

Nederland loopt voorop op het terrein van digitalisering van de zorg en de benodigde infrastructuur, aldus NL AIC. Dit is volgens de coalitie het moment om waardevolle Nederlandse AI-toepassingen samen op te schalen en de benodigde structurele data, infrastructuur en andere randvoorwaarden op orde te brengen. Kwartiermaker Pieter Jeekel zei recent in een bericht op Skipr.nl dat Nederland “een goede bodem om op te bouwen” heeft, maar met name China en de Verenigde Staten investeren heel veel in AI. "Als we niet uitkijken, staan we straks op een achterstand die niet meer in te halen is.” 

Aanmelden voor de startbijeenkomst op 14 april kan tot 10 april.

Meer over digitalisering