Main content

Bravis eerste ziekenhuis dat VIPP 5 module 1 haalt 

Nieuws

Het Bravis ziekenhuis heeft een grote stap gezet in het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling met patiënten. Sinds mei dit jaar kunnen patiënten informatie van Bravis niet alleen inzien via MijnBravis, maar ook via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Op 5 september jongstleden is deze ontwikkeling getoetst aan de vereisten van VIPP 5 (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Uit de audit blijkt dat Bravis als eerste ziekenhuis voldoet aan alle vereisten die nodig zijn voor een goede digitale informatie-uitwisseling met PGO.  

In 1 overzicht alle gezondheidsgegevens 

Patiënten van het Bravis ziekenhuis kunnen via MijnBravis alleen hun ziekenhuisgegevens raadplegen. Een PGO is een app of website waar een patiënt in 1 overzicht ál zijn gezondheidsgegevens kan bekijken, zoals informatie van de huisarts, apotheek en ziekenhuis. Zorginstellingen krijgen via het programma VIPP 5 een financiële stimulans om digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO te realiseren. Dit gebeurt in twee modules (stappen). Aan het halen van de modules zijn diverse eisen verbonden. Voor realisatie van module 1 moet de Basisgegevensset Zorg beschikbaar worden gesteld aan een PGO en 5% van de patiënten moet gebruik maken van de PGO. Op 5 september is Bravis ziekenhuis ge-audit en is geconstateerd dat alle doelstellingen voor module 1 zijn behaald.

Beter inzicht 

Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante ziet in deze ontwikkeling vooral voordelen voor de patiënt. “Door de informatie van huisarts, apotheek en ziekenhuis op één platform te bundelen krijgt de patiënt beter inzicht in de eigen gezondheidssituatie en wordt hij nog meer eigenaar van zijn eigen gezondheidsinformatie. Ik vind het een goede zaak dat het Bravis daar veel energie insteekt en in de ontwikkeling vooroploopt”, aldus Albert-Jan. 

Het nieuwe Bravis 

De aansluiting op de PGO is bovendien onderdeel van de visie 2030: ‘Het nieuwe Bravis’, waarin meer eigen regie en digitale gegevensuitwisseling een belangrijke plek hebben. De volgende stappen voor Bravis zijn dat patiënten ook vragenlijsten en e-healthtoepassingen kunnen koppelen en dat Bravis deze informatie vervolgens kan uitwisselen met andere ziekenhuizen. De verwachting is dat het ziekenhuis in juni 2023 het hele project afrondt.  

Bron: Bravis ziekenhuis 

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.