Main content

Betere zorg door standaarden

Nieuws

Vandaag is het Wereld Standaarden Dag, een goed moment om stil te staan bij de voordelen van het gebruik van informatiestandaarden. Ziekenhuizen werken sinds 2017 via het VIPP-programma gezamenlijk aan de implementatie van standaarden. Hierdoor kunnen zorgverleners medische informatie digitaal met elkaar en met de patiënt delen. Hier wordt de zorg beter van. 

Door het gebruik van standaarden hoeft er niet meer gefaxt, overgetypt of gekopieerd te worden. Informatie wordt eenmalig in het elektronisch patiëntendossier ingevoerd en kan gedeeld worden met de patiënt en met andere zorgverleners. Hierdoor worden fouten en onnodig typewerk voorkomen. Dit scheelt dokters, verpleegkundigen, polimedewerkers en apothekers enorm veel werk. Voor de patiënt is informatie zo ook digitaal beschikbaar via een online omgeving én er is meer tijd voor het gesprek met de dokter. 

Eenheid van taal

Een informatiestandaard is ook een afspraak over taal. Dit soort afspraken zijn er overal in de wereld. Denk aan de reisstekker die je meeneemt naar de Verenigde Staten omdat je ook daar de oplader van de telefoon in het stopcontact wil steken zodat je je telefoon kunt opladen. Informatiestandaarden werken net zo. Binnen VIPP implementeren de ziekenhuizen de standaard voor receptenverkeer (de vooraankondiging) zodat een recept van de dokter direct digitaal naar de apotheker gestuurd kan worden en niet via tussenkomst van een fax. De openbare apotheek kan gelijk de medicatie klaarmaken nog voordat de revalidant of patiënt langskomt. Deze hoeft hierdoor niet meer te wachten aan de balie. En bovendien is de kans op medicatiefouten kleiner, omdat recepten niet meer worden overgetypt bij de apotheek.

Uitwisselen met andere zorgverleners

Een andere standaard die ziekenhuizen nu implementeren is de Basisgegevensset Zorg (BGZ). Hiermee gaan alle instellingen op eenzelfde wijze in dezelfde taal gegevens van de patiënt vastleggen. Deze informatie wordt op een uniforme manier beschikbaar gemaakt. Zo kunnen deze digitaal gedeeld worden met andere zorgverleners of in een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) geüpload worden. In de nabije toekomst wordt het mogelijk om patiëntgegevens direct vanuit een pgo op te vragen en daarin op te nemen, ook weer dankzij informatiestandaarden. 
 

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.