Main content

Betere zorg dankzij thuismonitoring

Nieuws

“Patiënten kunnen laagdrempelig contact met ons opnemen voor kleine vragen en we hebben ze beter in beeld. Mochten ze achteruit gaan dan kunnen we dat eerder opvangen en zo mogelijk ook bijvoorbeeld een ziekenhuisopname voorkomen.” Dat vertelt verpleegkundige Merel Verbogt van het monitoringcentrum van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) over het belang van thuismonitoring. Ze doet dat in een NVZ-filmpje waarin zijzelf, de secretaris van de cliëntenraad van het ASz en een medisch specialist vertellen over de voordelen van hybride zorg.

App

De gezondheidssituatie van chronische patiënten met hartfalen, hypertensie en COPD wordt in het ASz grotendeels thuis in de gaten gehouden. Dat gebeurt met behulp van een app. Deze app wordt bijvoorbeeld ook ingezet voor de thuismonitoring van COVID-19-patiënten die daardoor met vervroegd ontslag kunnen.

De patiënt beantwoordt in de app korte vragen en vult een aantal meetgegevens in, die hun zorgverleners te zien krijgen. Zo kunnen zij eerder reageren op veranderingen in de gezondheidssituatie. Ook kunnen ze via de app vragen stellen aan hun zorgverlener of extra informatie krijgen.

Kwaliteit van leven

Dorothee van Dongen, secretaris cliëntenraad van het ASz, vindt het een groot voordeel dat patiënten op deze manier in hun vertrouwde omgeving kunnen herstellen en meer eigen regie houden. “De kwaliteit van leven wordt daardoor positief beïnvloed.”

Longarts Wouter Blox zegt in het filmpje dat ook de kwaliteit van zorg verbetert door thuismonitoring. “Ik merk dat mijn werk veranderd is, omdat ik nu vooral zorg bied aan mensen op het moment dat zij dat nodig hebben. Daardoor kan ik meer tijd aan hen besteden dan wanneer ik al mijn tijd besteed aan controles die op dat moment niet per se nuttig zijn.”

Tweede Kamer

Digitalisering is een speerpunt in de strategische visie van de NVZ. De NVZ pleit voor een landelijke investeringsagenda om verdergaande ontwikkelingen op het gebied van e-health mogelijk te maken. De Tweede Kamer spreekt op 15 september over digitalisering. In aanloop naar dit debat vraagt de NVZ aan de politiek om het delen van patiëntgegevens te verbeteren.

Lees de brief van NVZ, NFU en ZN aan de Tweede Kamer.

Bekijk het filmpje over thuismonitoring bij het Albert Schweitzer ziekenhuis:


 

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg