Main content

AMS-onderhandelingen vragen meer tijd

Nieuws

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de NVZ vervolgen begin 2021 het overleg over de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). De doorvertaling van de loonparagraaf uit de Cao Ziekenhuizen is intussen een feit. De inhoudelijke onderwerpen vragen meer tijd.

Inhoudelijke onderwerpen

De afgelopen maand hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden tussen de FMS, LAD en NVZ, om van gedachten te wisselen en zo mogelijk gezamenlijk richtinggevende afspraken te maken op gebied van de inhoudelijke onderwerpen:

  • Arbeidsduur
  • Gezond & Veilig werken
  • Positionering van de medisch specialist in dienstverband

Op een aantal punten is vooruitgang geboekt. Maar er zijn ook lastige punten, zeker wanneer voorstellen vragen om extra financiƫle ruimte. Dit - naast de technische uitwerking in de AMS-teksten - vraagt meer tijd. De NVZ doet haar best om in 2021 snel tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Overeenstemming loonparagraaf AMS

In bestuurlijk overleg tussen de 3 partijen werd in november al overeenstemming bereikt over de doorvertaling van de loonparagraaf in de AMS. De meeste ziekenhuizen verwerken de doorvertaling van de loonparagraaf in het salaris van december. Als dat niet mogelijk blijkt, vindt uitbetaling zo snel als mogelijk plaats.

Lees meer over de AMS-onderhandelingen op de website cao-ziekenhuizen.nl (na inlog).

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.